Ένα «σημαντικό βήμα για την άμεση και αποτελεσματική αποδέσμευση της ναυτιλίας από τις ρυπογόνες εκπομπές», αποτελεί ο Κανονισμός για την παροχή εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, που αναμένεται να υιοθετήσει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη, με την ιδιότητα της σκιώδους εισηγήτριας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI).


Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Σπυράκη «διαπραγματεύτηκε δύο κομβικές για τα ελληνικά συμφέροντα πρόνοιες της νομοθεσίας», τις οποίες και ανέλυσε κατά τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο:
– Την αναγνώριση του ρόλου του εμπορικού διαχειριστή, καθώς, όπως είπε, «είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η έκθεση αναγνωρίζει τον διαρθρωτικό ρόλο του εμπορικού διαχειριστή στη ναυτιλία», προσθέτοντας πως είναι «περιττό να αναφέρω ότι εστιάσαμε πολύ σε αυτό το ζήτημα κατά το στάδιο των εσωτερικών μας διαπραγματεύσεων και θα ήθελα ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω, τον εισηγητή φίλο μου Worborn για την εξαιρετική συνεργασία».

Ο εμπορικός διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να είναι ο πλοιοκτήτης, ο ναυλωτής ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, είναι και ο πραγματικός υπεύθυνος για την επιλογή και προμήθεια συμμορφούμενων με τον Κανονισμό καυσίμων στο πλοίο.

«Η τρέχουσα προσέγγιση αντικατοπτρίζει, πλέον, πλήρως την αρχή, η οποία θεσπίστηκε με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ), αποτελεί το θεμέλιο λίθο της περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας στην ΕΕ και ως εκ τούτου, η εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συμβατικών διαπραγματεύσεων, αλλά μια αδιαμφισβήτητη περιβαλλοντική αρχή της ΕΕ, που πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», τόνισε στην ομιλία της η κ. Σπυράκη.

-Την από κοινού ευθύνη του προμηθευτή εναλλακτικών καυσίμων και του εμπορικού διαχειριστή του πλοίου, για την παροχή εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία, καθώς όπως τόνισε στην παρέμβασή της, «η παρούσα έκθεση αντικατοπτρίζει την ανάληψη από κοινού ευθύνης μεταξύ του εμπορικού φορέα εκμετάλλευσης και του προμηθευτή καυσίμων σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό» και «προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να αποζημιώνουν τις ναυτιλιακές εταιρείες για την πληρωμή των κυρώσεων, εάν δεν παραδίδουν συμβατά καύσιμα σύμφωνα με τον συμβατικό διακανονισμό».

Η κ. Σπυράκη σημείωσε ότι η νέα νομοθεσία «προχωρά σε ευθυγράμμιση μεταξύ του συγκεκριμένου Κανονισμού, του ETS και το πλαίσιο MRV» και χαρακτήρισε την έκθεση «σταθερή βάση για τις συζητήσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο».