Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι ο νόμος που απονέμει μόνο στον Δήμο Λαυρεωτικής αποφασιστικές αρμοδιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος από βιομηχανίες στην περιοχή του είναι αντισυνταγματικός.


Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1910/2022 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής, μόνος αυτός από όλους τους Δήμους της χώρας, διαθέτει αποφασιστική αρμοδιότητα, που ασκείται μέσω σύμφωνης, δηλαδή δεσμευτικής γνώμης, να αποκλείει την περιβαλλοντική αδειοδότηση οποιασδήποτε βιομηχανικής ή άλλης σχετικής εγκατάστασης στην περιφέρειά του.

 

Από το ΣτΕ η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε αντίθετη τόσο με τη συνταγματική επιταγή της προστασίας τού περιβάλλοντος, η οποία διασφαλίζεται με την εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων σε όλη τη χώρα, όσο και με τους συνταγματικούς κανόνες της οικονομικής ελευθερίας, οι οποίοι επιτρέπουν την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων, όταν, βέβαια, αυτές είναι σύμφωνες, μεταξύ άλλων, με την περιβαλλοντική νομοθεσία.