Μάτι, ένας μήνα μετά
Μάτι, ένας μήνα μετά
Μάτι, ένας μήνα μετά
Μάτι, ένας μήνα μετά
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

(3η συνέχεια του αφιερώματος στην πορεία αναγέννησης μιας ολόκληρης περιοχής καταστροφής, στο Μάτι Αττικής…)

Όπως γράφαμε αναλυτικά, στο 1ο μέρος του αφιερώματος του economix.gr, στην τελική ευθεία για την οριστική έγκριση προχωρά το ΥΠΕΝ όσον αφορά το νέο σχεδιασμό της πυρόπληκτης περιοχής στο Μάτι Αττικής, με ορατό πλέον το αποτέλεσμα αλλά και τις διαδικασίες στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, η θλιβερή επέτειος της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 που οδήγησε στην οδυνηρή απώλεια 103 ανθρώπινων ζωών (αλλά και σε καταστροφές χιλιάδων ιδιοκτησιών) συμπίπτει αυτή τη φορά με την περίοδο ολοκλήρωσης, σε χρόνο ρεκόρ, ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την αναβίωση της περιοχής, την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός νέου οικισμού και την αντιμετώπιση δεκάδων παθογενειών που μάστιζαν την περιοχή για δεκαετίες.

Διαβάστε εδώ το 2ο μέρος του αφιερώματος του economix.gr με θέμα το νέο οικισμό με κοινωνική κατοικία που ετοιμάζεται, τις αναγκαίες μελέτες για την περιοχή στο Μάτι και τα έργα και τις μελέτες που έρχονται.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, τί ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση σε αυτά τα 2-3 χρόνια που προχωρά με express διαδικασίες το σχεδιασμό για το μέλλον της πολύπαθης περιοχής στο Μάτι.

Μάτι: Το ΕΠΣ και το ΡΣΕ για μια βιώσιμη και ανθεκτική πόλη

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), όπως δημοσιεύτηκε και πλέον εξειδικεύεται με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, στοχεύει στην ανασυγκρότηση και ανάταξη του περιβάλλοντος της πυρόπληκτης περιοχής των Δ.Ε. Ν. Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, με τη βελτίωση των πολεοδομικών και οικιστικών συνθηκών, την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης και την διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής επέμβασης.

Οι κύριοι στόχοι του ΕΠΣ είναι:

 •  Η οργάνωση/ ρύθμιση χρήσεων και δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της αειφορίας και βιώσιμες πρακτικές χωρικής ανάπτυξης.
 •  Η θωράκιση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η μείωση των μελλοντικών κινδύνων. Ειδικότερα, η αντιπυρική, η αντιπλημμυρική προστασία και η προστασία από τη διάβρωση στο παράκτιο μέτωπο.
 •  Η βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων και η εξασφάλιση της αναγκαίας κοινωνικής υποδομής.
 •  Ο προγραμματισμός της αναγκαίας κυκλοφοριακής υποδομής, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ περιλαμβάνει το τμήμα της περιοχής των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, που επλήγη κατά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, με όρια:

 • την ακτογραμμή, στα ανατολικά,
 • τις οδούς Παύλου Μελά – Λεωφ. Δημοκρατίας- Λεωφ. Αλ. Φλέμινγκ – Κωστή Παλαμά, στα νότια (από ανατολικά προς δυτικά),
 • τη Λεωφ. Μαραθώνος και το ανατολικό όριο της περιοχής προστασίας του ορεινού όγκου Πεντέλης, όπως καθορίζεται στο Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Όρους, «Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών» (Δ΄ 755/1988), στα δυτικά και
 • τις οδούς Μιλτιάδου – Αεροπορίας – Ευκαλύπτων – Καποδιστρίου – Λεωφ. Ποσειδώνος – Αεροπορίας, στα βόρεια (από δυτικά προς ανατολικά).

Εντός της περιοχής επέμβασης οριοθετούνται σαράντα δύο (42) ειδικότερες περιοχές και ζώνες, που καταλαμβάνουν έκταση 7.095,93 στρ. και κατηγοριοποιούνται περαιτέρω ως εξής:

 • Πέντε (5) περιοχές προς πολεοδόμηση, που καταλαμβάνουν έκταση 2.593,80 στρ.
 • Τρεις (3) εκτός σχεδίου περιοχές που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και καταλαμβάνουν έκταση 157,93 στρ.
 • Είκοσι δύο (22) περιοχές που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση 3.259,81 στρ.
 • Δώδεκα (12) εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΖΟΕ Μεσογείων (2003) που καταλαμβάνουν έκταση 1.084,39 στρ.

Το υπόλοιπο της συνολικής έκτασης της περιοχής επέμβασης (7.900 στρ.) καταλαμβάνουν διάσπαρτοι θύλακες κατασκηνώσεων, η παραλία και η Λ. Μαραθώνος. Η πλειοψηφία της έκτασης της περιοχής επέμβασης (περίπου 55%) καταλαμβάνεται από περιοχές προστασίας και ειδικότερα εκτάσεις προστατευόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (40%) και εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των ΖΟΕ Μεσογείων 2003 (13%).

Ο Χάρτης συνολικής παρέμβασης για το Μάτι όπως περιλαμβάνεται στο ΕΧΣ που παρουσίασαν ΥΠΕΝ-ΤΕΕ

50 κατευθύνσεις για ένα πράσινο μέλλον

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που συνοδεύει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και κρίθηκε θετικά, σε επίπεδο γνωμοδότησης, από το ΣτΕ, για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση του ΕΠΣ συνοδεύεται από όρους, περιορισμούς και γενικές κατευθύνσεις που, με βάση τις αρχές επιστήμης και τις κατευθύνσεις της διοίκησης, πρέπει να συνοδεύουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

 1. Κατά τον σχεδιασμό το συνόλου των έργων / δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή των προβλέψεων του ΕΠΣ, να ενσωματωθούν οι κατευθύνσεις και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και περιφερειακό θεσμικό πλαίσιο.
 2. Να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα έργα προστασίας ακτής για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης και απώλειας εδάφους, που εκδηλώνονται στα παράκτια πρανή της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ.
 3. Μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του παράκτιου περιπάτου συμπεριλαμβανομένων τυχόν έργων αντιστήριξης των πρανών, να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατόπιν υποβολής στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4010/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο σχεδιασμός των έργων να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στα πρανή της ακτογραμμής, στο πλαίσιο της ασφαλούς χρήσης του περιπάτου.
 4. Να εφαρμοστούν μέτρα αποτροπής δυσμενών καταστάσεων στις οικιστικές περιοχές, λόγω ακραίων φυσικών φαινομένων (π.χ. πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά), κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων των Τοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 (Α’ 27), για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές,
 5. Στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης του ΕΠΣ, να καθοριστεί επαρκές απόθεμα κοινοχρήστων χώρων – κατά το δυνατόν διάσπαρτων, καθώς και διόδων διέλευσης που να μπορούν αντίστοιχα να λειτουργήσουν ως χώροι καταφυγής και ως δίοδοι διαφυγής στις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών εκκένωσης της περιοχής.
 6. Κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων, να εξασφαλίζεται υψηλή αισθητική και η προσαρμογή των κτιριακών όγκων στο τοπίο της περιοχής.
 7. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της βλάστησης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, με στόχο την βελτιστοποίηση των κλιματικών συνθηκών της περιοχής. Κατά την επιλογή του είδους και της πυκνότητας του πρασίνου να επιδιωχθεί η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε κατανάλωση νερού, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.
 8. Να επικαιροποιηθεί ο Κανονισμός Πρασίνου των εμπλεκόμενων ΟΤΑ για την ενσωμάτωση ειδικών κατευθύνσεων ενίσχυσης του πρασίνου, εντός της επικράτειάς τους, με είδη ανθεκτικά στη φωτιά.
 9. Να συντηρούνται τακτικά, από τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ (εργασίες κοπής, άρδευσης, φύτευσης, λίπανσης κ.λπ.) οι οργανωμένοι χώροι κοινόχρηστου πρασίνου (άλση, πάρκα, παιδικές χαρές), προκειμένου να αποτελούν χώρους αναψυχής υψηλής αισθητικής.
 10. Απαγορεύεται η δόμηση σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, και κατ’ επέκταση η πολεοδόμηση και ρυμοτομία τους, καθόσον ισχύει και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος, διά της οποίας απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.
 11. Οι επεμβάσεις επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προβλέπονται και αφορούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, έργων και υποδομών, όπως αυτές περιγράφονται στο Έκτο Κεφάλαιο του νόμου 998/1979 ως ισχύει, υπό τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, κατόπιν εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων και υποχρεώσεων που θέτει η παρ. 8 του άρθρου 45 του ως άνω νόμου, μετά των εδαφίων που προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α΄).
 12. Επί των σχεδίων πόλεως ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, ενώ για την προστασία και διαχείριση πάρκων και αλσών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 59 του ιδίου νόμου, καθώς και η αριθ. 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ 2828/Β΄/2015) Υπουργική Απόφαση «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών».
 13. Στο πλαίσιο των επεμβατικών δράσεων να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής ισχυρών εδαφικών διαταράξεων και ελαχιστοποίησης της φθοράς και απώλειας της υφιστάμενης φυτοκοινότητας και του ευρύτερου δασικού περιβάλλοντος.
 14. Να εφαρμόζονται ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες για την αποκατάσταση των χώρων διατάραξης, οι οποίες θα προβλέπουν και προτείνουν ήπιες και συμβατές με την ευρύτερη δασική περιοχή και τις επικρατούσες σταθμολογικές συνθήκες, παρεμβατικές δράσεις δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και εξέλιξης των οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των περιοχών.
 15. Να λαμβάνεται μέριμνα για την διατήρηση και διαφύλαξη του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα, ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης να χρησιμοποιείται αναλόγως για την φυτική αποκατάστασή τους.
 16. Όπου απαιτείται η απομάκρυνση της υπάρχουσας δασικής βλάστησης συντάσσεται, θεωρείται και εγκρίνεται αρμοδίως πίνακας υλοτομίας προκειμένου να εκτιμηθεί το υφιστάμενο ξυλώδες κεφάλαιο και ο απολήψιμος ξυλώδης όγκος, προβλέποντας τον τρόπο διακίνησης, διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και καθ’ υπόδειξη της οικείας Δασικής Αρχής.
 17. Κατά την υλοποίηση έργων να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων σε υδάτινα οικοσυστήματα και σε οικοτόπους και περιοχές όπου διαβιώνει, αναπτύσσεται και εξελίσσεται η άγρια ζωή.
 18. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας, κατά το μέρος που αφορά τις δασικές διατάξεις, αποτελεί ευθύνη του Δασαρχείου Πεντέλης.
 19. Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων ή αποψιλωμένων δασών και δασικών εκτάσεων, αξιολογώντας τη χρήση περισσότερο σύνθετων μορφών δάσωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφών, ώστε να καθίστανται τα δάση περισσότερο ανθεκτικά σε πυρκαγιές.
 20. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων που έχουν εντοπιστεί ή ανασκαφεί στην περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ, να εφαρμοστούν τα εξής:
  1. Όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσιο υλοποίησης κατασκευαστικών έργων όπως αρχιτεκτονικές, κυκλοφοριακές, δικτύων υποδομής, διευθέτησης και οριοθέτησης ρεμάτων, αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.ά., να κατατεθούν προς έγκριση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΕΦΑΑΝΑΤ).
  2. Η ΕΦΑΑΝΑΤ εποπτεύει όλες ανεξαιρέτως τις εκσκαφικές εργασίες στο πλαίσιο δημόσιων, δημοτικών ή ιδιωτικών έργων σε όλη την περιοχή μελέτης. Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιοτήτων πραγματοποιείται σωστική ανασκαφή, από τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτάται η περαιτέρω πορεία του έργου. Η σχετική δαπάνη για την εκτέλεση των έργων βαρύνει τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης, με σχετική πρόβλεψη στο χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με το αρ. 37 του ν..3028/2002.5. Κατά την εκτέλεση έργου, σε περίπτωση εντοπισμού σπηλαίου ή παλαιοντολογικών καταλοίπων, ειδοποιείται η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας για ενέργειες αρμοδιότητάς της, από τις οποίες εξαρτάται η περαιτέρω πορεία αυτού. Εφόσον υπάρξει ανάγκη ανασκαφής, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα του έργου (Ν. 3028/2002, άρ.37).
 • Για τη διεξαγωγή του σωστικού αρχαιολογικού έργου (παρακολούθηση εκσκαφών, ανασκαφική έρευνα, συντήρηση ευρημάτων κ.λπ.) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Φιλόδημος κ.λ.π.), ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τον ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010), την υπ’ αρ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Τ., τον ν.. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28-112017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α., η δημιουργία δηλαδή υποέργου Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, εκτελούμενου με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής.
 1. Πέριξ των αρχαιοτήτων, που διατηρούνται ορατές στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα (δασική έκταση με ειδικό καθεστώς ασφαλείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), δεν επιτρέπεται η δόμηση ή οποιαδήποτε διαμόρφωση ή εγκατάσταση μόνιμη ή προσωρινή.
 2. Η νησίδα επί της οδού Ίλιδος, σε εντός σχεδίου περιοχή (Ζώνη Β’ κατοικίας ΖΟΕ Μεσογείων), να παραμείνει κοινόχρηστη, να περιφραχθεί και να εκπονηθεί μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης σε συνεργασία με την ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής.
 1. Nα λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των δυνητικά δυσμενών επιπτώσεων στους επιφανειακούς αποδέκτες (ρέματα, θάλασσα) και στο έδαφος, με την εφαρμογή ορθών εργοταξιακών πρακτικών κατά τις κατασκευαστικές εργασίες.
 2. Δεν επιτρέπεται η εκτροπή της φυσικής κοίτης των ρεμάτων παρά μόνον στην περίπτωση που αυτό τεκμηριώνεται επιστημονικά από τις σχετικές τεχνικές μελέτες ως η βέλτιστη λύση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
 3. Να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής και αποστράγγισης των όμβριων υδάτων προς τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
 4. Ο σχεδιασμός των έργων διευθέτησης των ρεμάτων, όπου αυτά απαιτούνται, να λαμβάνουν υπόψη τις προβλέψεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, όπως εκάστοτε ισχύει.
 5. Να ληφθούν μέτρα προστασίας και αναβάθμισης του πρασίνου στις παραρεμάτιες εκτάσεις προάγοντας την διαμόρφωσή τους ως ελεύθερους χώρους πρασίνου και υπαίθριας αναψυχής. Κατά την αποκατάσταση των φυσικών χαρακτηριστικών της διατομής των ρεμάτων να επιδιωχθεί η διατήρηση της φυσικής ανοικτής κοίτης.
 6. Η ανασύσταση των ρεμάτων, όπου αυτή απαιτείται, να υλοποιείται με την χρήση φιλικών στο περιβάλλον υλικών (πέτρα, συρματοκιβώτια κ.λπ.).
 7. Κατά τον έλεγχο της παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων να ληφθεί υπόψη η απώλεια της δασικής βλάστησης στην περιοχή, καθώς και το ποσοστό των εκτάσεων των αδιαπέρατων επιφανειών.
 8. Να ληφθεί υπόψη ο πλημμυρικός κίνδυνος κατά την οριστικοποίηση των χρήσεων γης και του είδους των οικοδομών στις παραρεμάτιες περιοχές (περιοχές που βρίσκονται εκτός των γραμμών οριοθέτησης χωρίς έργα).
 9. Κατά τη μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων και ιδιαίτερα των ρεμάτων Παππά και Ν. Βουτζά, η οποιαδήποτε πρόταση για κατασκευή κλειστών έργων διευθέτησης (κιβωτοειδής οχετός) εντός των γραμμών πλημμύρας (χωρίς έργα), δίπλα σε νόμιμα υφιστάμενα ακίνητα (κατοικίες κ.λπ.), να διασφαλίζει απολύτως την προστασία τους έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις πολύ υψηλής έντασης που συνεπάγονται πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς άνω των 50 ετών).
 10. Να εξεταστεί η δυνατότητα να δοθούν κίνητρα (π.χ. γειτονικές εκτάσεις γης κλπ.) στους ιδιοκτήτες των προαναφερόμενων ακινήτων, ώστε σε βάθος χρόνου (εντός πενταετίας) να μετακινηθούν εκτός των γραμμών πλημμύρας (χωρίς έργα) των ρεμάτων. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η απομάκρυνση των ακινήτων αυτών, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να προβλεφθεί ενημέρωση για τον πλημμυρικό κίνδυνο προς τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές των εν λόγω ακινήτων και τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, ώστε να είναι σε επιφυλακή, σε περίπτωση επερχόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων.
 11. Να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα μικρά φράγματα που προτείνονται στη Μελέτη Μείωσης Πλημμυρικής Διακινδύνευσης και να παρακολουθείται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία η υδραυλική λειτουργία των φραγμάτων, εξασφαλίζοντας ότι συντηρούνται τακτικά.
 12. Να ενισχυθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της παράκτιας ζώνης με ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού – παραλίας και να εξασφαλιστεί η συνέχεια αυτής στα σημεία όπου αυτό είναι μορφολογικά εφικτό.
 13. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις να είναι συμβατές με τα μορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.
 14. Να κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο αγωγών αποχέτευσης των αστικών λυμάτων εντός των οικιστικών περιοχών.
 15. Για την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης στους δημόσιους χώρους πρασίνου, να επιλεχθούν κατάλληλα είδη χλωρίδας με περιορισμένες αρδευτικές ανάγκες, να εφαρμοστούν συστήματα εξοικονόμησης νερού και να επιδιωχθεί η χρήση των όμβριων υδάτων για την κάλυψη μέρους των αναγκών άρδευσης.
 16. Κατά τις εργασίες κατασκευής έργων (διευθέτηση ρεμάτων, οδοποιία κ.λπ.) να τηρούνται ορθές εργοταξιακές πρακτικές για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων
 17. Να υιοθετηθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας με την εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης και ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και των Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου.
 18. Να εφαρμόζονται οι αρχές της βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους.
 19. Να εφαρμοστεί η χωριστή συλλογή των «πρασίνων αποβλήτων» και η διαχείρισή τους με την μέθοδο της κομποστοποίησης.
 20. Να προβλεφθούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) Πράσινα Σημεία (ένα ανά ΟΤΑ) ή ένα διαδημοτικό κατάλληλης έκτασης και τέσσερις (4) Γωνιές Ανακύκλωσης, στις περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας.
 21. Να αποκατασταθούν οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) και οι εκτάσεις όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα αστικά ή άλλα στερεά απόβλητα.
 22. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης εντός κοινόχρηστων χώρων, με την προϋπόθεση φύτευσης της επίγειας απόληξης αυτών και απόδοσής της στο κοινό, ως χώρος πρασίνου.
 23. Να αναβαθμιστούν αισθητικά, βιοκλιματικά και λειτουργικά τα υφιστάμενα δίκτυα κίνησης των πεζών  με την κατάλληλη διάταξη πρασίνου και τη χρήση κατάλληλων δομικών υλικών.
 24. Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως διανοίξεις οδών, πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων να εξασφαλίζουν την εύρυθμη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον (κυκλοφοριακός θόρυβος, ατμοσφαιρικοί ρύποι κ.λπ.), με παράλληλη διατήρηση του παραθεριστικού χαρακτήρα της περιοχής.
 25. Να υιοθετηθούν οι αρχές του παθητικού και ενεργητικού βιοκλιματικού σχεδιασμού καθώς και καινοτόμες «έξυπνες» τεχνολογίες σε δίκτυα Η/Μ, δημόσιες υποδομές και κτίρια.
 26. Να προωθηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων γεωθερμίας  στα δημόσια κτίρια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
 27. Να εφαρμοστούν βιοκλιματικές τεχνικές κατά τον σχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων (χρήση υλικών με υψηλή θερμοχωρητικότητα, δομές σκίασης, βλάστηση) για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
 28. Να εφαρμοστούν ενεργειακά αποδοτικές πηγές φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων και να εξεταστεί η αυτόματη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, ελεγχόμενη από τη στάθμη του φυσικού φωτός.
 29. Να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για την υιοθέτηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΒΑΚ) με την προώθηση τουλάχιστον των εξής μέτρων:
  1. Εφαρμογή πολιτικών αναχαίτισης της χρήσης του αυτοκινήτου και βέλτιστης διαχείρισης της στάθμευσης.
  2. Αναβάθμιση και ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, ΜΜΜ) εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.
 30. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που προτείνονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – η οποία εγκρίθηκε αρχικά με την προέγκριση του ΕΠΣ – και εξειδικεύουν όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παρούσα εισήγηση.

Σημειώνεται ότι οι κατευθύνσεις αυτές θα επαναξιολογηθούν και θα επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων προβλέψεων που θα περιλαμβάνονται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση ΑΕΠΟ) για το ίδιο το ΡΣΕ.

Διαβάστε εδώ το θέμα για τη στεγαστική αποκατάσταση, τα έργα και τις μελέτες:

https://www.economix.gr/2022/07/23/mati-afieroma-stegastiki-apokatastasi-me-nea-spitia-oi-anagkaies-meletes-anamorfosis-olokliris-tis-periochis-kai-ta-erga/

Διαβάστε εδώ το θέμα για το πώς προχωρά ο πολεοδομικός σχεδιασμός στο Μάτι:

Μάτι – Αφιέρωμα: στην τελική ευθεία ο νέος σχεδιασμός ενός πρότυπου οικισμού