Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε εφαρμογή τίθεται ο θεσμός των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ μετά από 11 χρόνια που θεσπίσθηκε – και μεταρρυθμίστηκε με τον νόμο εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 4685/2020. Πλέον, με σχετική ΚΥΑ καθορίζεται ο υπολογισμός των αμοιβών που θα καταβάλλονται στους πιστοποιημένους Αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ενεργοποιείται ο θεσμός, με στόχο την επίσπευση των αξιολογήσεων περιβαλλοντικών ζητημάτων, ώστε να δοθεί σημαντική ώθηση στην υλοποίηση μεγάλων ή μικρών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

«Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντική διότι σε όλη την επικράτεια, πάσης φύσεως μεγάλα έργα πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς και προαπαιτούμενο γι’ αυτό είναι η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση». Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, καθώς δημοσιεύτηκε χθες στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3524/2022) η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70104/4791, σχετική Κοινή Απόφαση.

Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά: «Με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ και το περιβάλλον θα προστατευθεί καλύτερα καθώς οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ θα υποβοηθηθούν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση περιβαλλοντικών ζητημάτων και οι επενδύσεις και τα έργα υποδομών θα μπορούν να επιταχυνθούν. Επισημαίνω ότι τον τελευταίο λόγο, τον τελικό έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα τον έχουν οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, υδραυλικά, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης – κτιριακού τομέα – αθλητισμού και αναψυχής, για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, έργα μεταφοράς ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών και σειρά ειδικών έργων θα μπορέσουν να επιταχυνθούν σημαντικά.

‘Αμεσα θα εκδοθεί και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία θα απευθύνει το ΥΠΕΝ στους εξειδικευμένους επιστήμονες για να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΑΜΠΕ). Το μητρώο λειτουργεί με την υποστήριξη του ΤΕΕ στον ιστότοπο http://mpampe.tee.gr

Δικαίωμα ένταξης στο μητρώο έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν τα απαραίτητα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται από τα θεσμοθετημένα κριτήρια.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές ΜΠΕ λαμβάνουν τη σχετική άδεια και εγγράφονται στο μητρώο, μέσω του οποίου θα επιλέγονται κάθε φορά κατά τυχαίο τρόπο προς ανάθεση εντολής εκτέλεσης των εργασιών τους, οι οποίες σχετίζονται με την υποστήριξη του έργου των δημόσιων αρχών που ασκούν αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης, με πρόεδρο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Αμοιβές Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θοδωρής Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.