Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας των μελών του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, συναντήθηκαν στην Αθήνα τη Δευτέρα 4 Ιουλίου για τη 2η συνεδρίαση της Regulatory Authority Advisory Committee (RAAC), της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών ενέργειας του EMGF. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά από τη σύσταση της Επιτροπής στις αρχές του 2022 που οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Ρυθμιστικών Αρχών από τα μέρη που συμμετέχουν στο EMGF είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και δια ζώσης.

Τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με παράλληλη δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρουσία, φιλοξένησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, με την δια ζώσης παρουσία κορυφαίων στελεχών της RAAC και του EMGF, Προέδρων Ρυθμιστικών Αρχών, και πλήθους στελεχών.

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην επίτευξη των στόχων του, το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου υποστήριξε τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας κάθε μέλους του EMGF, με στόχο τη συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών επί των ρυθμιστικών πλαισίων και των πολιτικών εμπορίας και προμήθειας φυσικού αερίου σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι σύνεδροι συζήτησαν για το πρόγραμμα εργασίας της RAAC, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο των αγορών φυσικού αερίου στις χώρες μέλη της, καθώς και για θέματα που αφορούν πρωτοβουλίες ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακής μετάβασης, πρόσβαση τρίτων σε δίκτυα, και έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών που μετέχουν στην Επιτροπή πραγματοποίησαν επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν το όραμά τους σχετικά με τον ρόλο της RAAC στην περιφερειακή συνεργασία και τη σημασία της για τον συντονισμό του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Πρόεδροι αναγνώρισαν την αξία της στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών της RAAC μέσω της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων και τεχνικών γνώσεων σχετικά με το ρυθμιστικό περιβάλλον και την ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση του ενεργειακού τομέα.

Μετά την πρώτη αυτή πετυχημένη συνεδρίαση, τα μέλη της RAAC συμφώνησαν ότι η επόμενη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη το φθινόπωρο του 2022.