Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μετά τη θεσμοθέτηση απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης, εκκινεί η ψηφιακή υποβολή της γνωστοποίησης για σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα των Μεταφορών μέσω του πληροφοριακού συστήματος NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/)» όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Ιουνίου 2022, ξεκίνησε η ψηφιακή υποβολή σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα:
• των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) (ΚΑΔ 85.59) και
• των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) (ΚΑΔ 85.32, 85.59).
Από την από την 1 Ιουλίου 2022 πραγματοποιείται ψηφιακά η αδειοδότηση για τις εξής οικονομικές δραστηριότητες:
• των Συνεργείων Οχημάτων (ΚΑΔ 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5),
• των Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΚΑΔ 52.21.24.02, 52.21.24.03 και 52.21.24.05),
• των Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων Οχημάτων (ΚΑΔ 45.20.3),
• των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΑΔ 52.21.21),
• των Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων (ΚΑΔ 52.21.24.04),
• των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (ΚΑΔ 85.53.11 και 85.53.11.01).
«Με την απλοποίηση και την ψηφιακή υποβολή των γνωστοποιήσεων διευκολύνονται σημαντικά οι επιχειρήσεις για μια σειρά διοικητικών διαδικασιών. Καταρχήν εκκινούν την δραστηριοποίησή τους υποβάλλοντας γνωστοποίηση, χωρίς περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Για την περίπτωση μεταβολής και τη μεταβίβαση της γνωστοποίησης, οι εν λόγω διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας με απλό και διαφανή τρόπο, με ταυτόχρονη ενημέρωση της διοίκησης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος NotifyBusiness δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή γνωστοποιήσεων σε έγχαρτη μορφή.