Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2023 δόθηκε για την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης, που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει, οριζόντια, την 30/06/2023.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.