Η είσοδος των γραφείων του ΤΕΕ στην Αθήνα - All rights reserved
Η είσοδος των γραφείων του ΤΕΕ στην Αθήνα - All rights reserved
Πηγή Εικόνας: Θοδωρής Καραουλάνης

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1145-6/2022 αποφάσεις της απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» και της «Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η σχετική υπουργική απόφαση ανάθεσης υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου» έχει σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου ή της κάθε ιδιοκτησίας, όπως και των σχετικών αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους (νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης), απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης των συνδικαλιστικών φορέων, κρίνοντας ότι δεν έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν την ανάθεση του επίμαχου πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕ.

Ανάθεση της πλατφόρμας στο ΤΕΕ

«Δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θωρακίζουν με το κύρος της νομολογίας του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», ως πολεοδομικό θεσμό και ψηφιακό εργαλείο, στο πεδίο της επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας του ΤΕΕ και των μηχανικών». Όπως γράφει το ecopress.gr, τα παραπάνω επισημαίνουν νομικοί και τεχνικοί παράγοντες, που γνωρίζουν άριστα το θέμα, σχολιάζοντας τις δύο νέες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες ελλείψει εννόμου συμφέροντος των αιτούντων, απορρίπτουν με το ίδιο σκεπτικό, δύο ξεχωριστές προσφυγές της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας των υπαλλήλων του υπουργείου ΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) και της ένωσης μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τις οποίες ζήτησαν ακύρωση της ανάθεσης της πλατφόρμας της «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου» από το ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ.
Οι ίδιοι παράγοντες υπογραμμίζουν ότι παράλληλα με την επιβεβαίωση της νόμιμης ανάθεσης της πλατφόρμας της «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου» από το ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ, οι αποφάσεις του ΣτΕ έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θωρακίζουν την «Ταυτότητα Κτιρίου», ως ψηφιακό, πολεοδομικό εργαλείο για την καταγραφή και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος, παραπέμποντας στο σκεπτικό των αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου, όπου υπογραμμίζεται ότι:
-«Η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου» ρυθμίζεται από τον νόμο και έχει ως σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους («νομιμοποιήσεις» αυθαιρέτων κ.λπ.)».

Ειδικότερα με δύο αποφάσεις (1145-6/2022) της Ολομέλειας του Δικαστηρίου κρίθηκε νόμιμη η ανάθεση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου», όπως σημειώνεται στην απόφαση «ενός δηλαδή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας».

Τις αιτήσεις ακυρώσεως κατά της ανάθεσης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» από το ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ , που απορρίφθηκαν από το ΣτΕ άσκησαν την πρώτη η συνδικαλιστική οργάνωση «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) και τη δεύτερη μεταξύ άλλων η «Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» (ΕΕΤΕΜ).

Στις αποφάσεις του ΣτΕ που εκδικάστηκαν με πρόεδρο την Ε. Σαρπ και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Χ. Ντουχάνη, υπογραμμίζεται ότι «ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων άσκησης αρμοδιοτήτων δημόσιας υπηρεσίας από τον νομοθέτη δεν προσβάλλεται με έννομο συμφέρον από συνδικαλιστικό φορέα άλλων υπαλλήλων, που δεν καλούνται να ασκήσουν τις εν λόγω αρμοδιότητες»

Τι αναφέρει το ΣτΕ

Ολόκληρη το κείμενο περιλήψεων των δύο αποφάσεων του ΣτΕ, με θέμα «Απόρριψη αιτήσεων ακυρώσεως κατά απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ανάθεσης της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» στο ΤΕΕ ελλείψει εννόμου συμφέροντος των αιτούντων», όπως δημοσιοποιήθηκε από το ανώτατο δικαστήριο έχει ως εξής:
-“Με τις 1145-6/2022 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις ακυρώσεως κατά απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες ασκήθηκαν η μεν πρώτη από την συνδικαλιστική οργάνωση «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», η δε δεύτερη, μεταξύ άλλων, από την «Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών». Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ορίσθηκε πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Μηχανικούς και τους πολίτες και ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου», ενός δηλαδή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου» ρυθμίζεται από τον νόμο και έχει ως σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους (“νομιμοποιήσεις” αυθαιρέτων κ.λπ.)

Με την πρώτη από τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι η αιτούσα συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την ανάθεση του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕ, διότι κανένας από τους καταστατικούς σκοπούς της δεν σχετίζεται με τον θεσμό της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίων και διηρημένων ιδιοκτησιών, ούτε με την επιλογή του ΤΕΕ ως παρόχου των ως άνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αφού, μάλιστα, η επιλογή αυτή ούτε τις συνθήκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων του Υπουργείου επηρεάζει ούτε συνιστά αποδοκιμασία των ίδιων ή αμφισβήτηση της επαγγελματικής τους επάρκειας. Εξάλλου, κατά τα κριθέντα, ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων άσκησης αρμοδιοτήτων δημόσιας υπηρεσίας από τον νομοθέτη δεν προσβάλλεται με έννομο συμφέρον από συνδικαλιστικό φορέα άλλων υπαλλήλων, που δεν καλούνται να ασκήσουν τις εν λόγω αρμοδιότητες. Με την δεύτερη απόφαση κρίθηκε ότι η επαγγελματική ένωση των Μηχανικών ΤΕΙ δεν έχει, ούτε αυτή, έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Τούτο διότι η ανάθεση του πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕ, το οποίο θα ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες βάσει μητρώου μηχανικών, δεν αναφέρεται στο ζήτημα του νομίμου ή μη τρόπου κατάρτισης του μητρώου αυτού και τον, κατά την αιτούσα ένωση, μη νόμιμο αποκλεισμό από το μητρώο αυτό των αποφοίτων ΤΕΙ μελών της”.