Πηγή Εικόνας: Tama66 - pixabay

Μόνο ψηφιακά θα υποβάλλονται από τη φετινή χρονιά οι αιτήσεις των παραγωγών για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων» με την προθεσμία υποβολής τους να έχει οριστεί από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα, 13 Ιουνίου.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, αναφέρει πως «με την λειτουργία της συγκεκριμένης ψηφιακής υπηρεσίας, απλουστεύουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα από τους παραγωγούς. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για άντληση στατιστικών στοιχείων από το υπουργείο, χρήσιμων για την χάραξη της στρατηγικής μας σε κάθε κλάδο του πρωτογενούς τομέα».

Επισήμανε ότι «πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του οργανωτικού εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργικής δομής του υπουργείου, ώστε να προσφέρουμε στους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, υπηρεσίες εύκολες, γρήγορες και απόλυτα διαφανείς».

Τα οφέλη για τον παραγωγό

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία, δίνεται η δυνατότητα στον παραγωγό να ενημερώνεται άμεσα και να προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης, όπως διόρθωση των στοιχείων του στο Αμπελουργικό Μητρώο, ή ορθή ενημέρωση της ιδιότητας του ως “οινοποιός” ή ως “οινοποιείο”, κλπ. μετά τους δύο αρχικούς ελέγχους, προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. Επίσης, δεν επιβαρύνεται και δεν προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες, για τις περιπτώσεις που η υποβολή αίτησης δεν γίνεται δεκτή.

Τέλος, ο παραγωγός διευκολύνεται στην επιλογή των αμπελοτεμαχίων προς ένταξη και θα μπορεί να προβεί σε διόρθωση / ενημέρωση των στοιχείων τους στο Αμπελουργικό Μητρώο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) ως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων για το πρόγραμμα, όπως και να προβεί σε όποια άλλη τροποποίηση επιθυμεί, όπως αίτημα για την ένταξη τμήματος της έκτασης αμπελοτεμαχίου, κ.λ.π..

Πόσους αφορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την εφαρμογή του προγράμματος, τα προηγούμενα χρόνια προκύπτει ότι υποβάλλονται ανά έτος περίπου 1.000 αιτήσεις προς ένταξη, που αντιστοιχούν σε περίπου 8.000 στρέμματα.

Ενδεικτικά για το έτος 2019-2020:

* υποβλήθηκαν 1.050 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 7.500 στρέμματα

* εγκρίθηκαν από τον διοικητικό έλεγχο 951 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 6.785 στρέμματα

* μετά τον προενταξιακό επιτόπιο έλεγχο κατατάχθηκαν οριστικά 892 που αντιστοιχούν σε 6.076 στρέμματα.

Τα οφέλη για τους αρμόδιους φορείς

Εκτός από τους παραγωγούς, από την ψηφιακή υπηρεσία προκύπτουν οφέλη και για τους αρμόδιους φορείς, όπως οι ΔΑΟΚ, οι οποίοι διευκολύνονται στην πραγματοποίηση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων με την απαλλαγή, από την πραγματοποίηση ελέγχων προκειμένου να προσδιοριστούν οι αιτήσεις που δεν δύναται να αξιολογηθούν, καθώς και ο περιορισμός των υποβαλλόμενων αιτήσεων για το πρόγραμμα.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο τμήμα Αμπέλου Οίνου & Α.Π. της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, εξαγωγής μηχανογραφημένου αρχείου, των υποβληθέντων αιτήσεων, κατά Περιφερειακή Ενότητα, όλων των στοιχείων της αίτησης, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος του προγράμματος, περιορίζοντας την ανταλλαγή αρχείων με τις Δ.Α.Ο.Κ. και εξασφαλίζοντας την ορθή καταγραφή των στοιχείων των αρχικών αιτήσεων.

Δυνατή θα γίνει και η εξαγωγή στατιστικών μεγεθών και η περαιτέρω ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων, τόσο για κάθε περιφερειακή ενότητα, όσο και για το σύνολο της χώρας, από την επεξεργασία του αρχείου υποβληθέντων αιτήσεων και με τη χρήση των στοιχείων του Αμπελουργικού Μητρώου.

Η διαδικασία

Κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας και προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης από τον παραγωγό, θα πραγματοποιούνται δύο υποχρεωτικοί έλεγχοι:

α) έλεγχος καταγραφής του αιτούντα παραγωγού στο Αμπελουργικό Μητρώο

β) έλεγχος ορθής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής των δύο προηγούμενων ετών της αίτησης ένταξης

Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. Εν συνεχεία, θα εμφανίζονται τα αμπελοτεμάχια της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού, μέσω διασύνδεσης με το Αμπελουργικό Μητρώο, για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ένταξης και ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώνει τα στοιχεία τους ή να προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις τους.

Τέλος, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να αναρτά τα ζητούμενα έγγραφα για την επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων, απαιτούμενα έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος κλπ..