Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σταθερά προσανατολισμένο το Ρέθυμνο στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών. Με αυτό το δεδομένο εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής μετέβησαν στο Γκρατς της Περιφέρειας Στύρια, της Αυστρίας, στο πλαίσιο επίσκεψης μελέτης κατά την υλοποίηση του έργου Interreg Europe “PLASTECO” και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το θέμα της επίσκεψης αφορούσε στις “Αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και μέτρα για τη μείωση της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης των πλαστικών αποβλήτων”. Οι συμμετέχοντες στην επίσκεψη συνεργασίας, είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν αναλυτικά όλα τα στάδια διαλογής των πλαστικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις διαλογής της εταιρείας “Saubermacher Dienstleistungs AG”. Επιπλέον παρακολούθησαν την παρουσίαση πρωτοποριακού σαρωτή υλικών ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει σε κάθε απορριμματοφόρο το ποσοστό των ανακυκλούμενων αποβλήτων που συλλέχθηκε από κάθε κάδο. Στη συνέχεια, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας όπου εκπρόσωπος της παρουσίασε τον τρόπο διαχείρισης της ανακύκλωσης στην περιφέρεια της Στύριας, την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και «έξυπνων» εφαρμογών για την βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης καθώς και τρόπους ευαισθητοποίησης του κοινού και τα αποτελέσματά τους.

Με την ευκαιρία, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης συνάντησης εργασίας των εταίρων επισκέφθηκαν το διαδημοτικό Πράσινο Σημείο “Ressourcenpark”, το οποίο βρίσκεται εκτός πόλεως, όπου διαθέτει 80 διαφορετικά ρεύματα συλλογής αποβλήτων και λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό (μόλις τρεις εργαζόμενους). Όπως τονίστηκε από τους παρατηρητές και εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, άξια αναφοράς είναι: «… η νοοτροπία και η υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι δεσμεύονται να μεταφέρουν και να εναποθέτουν στο διαδημοτικό Πράσινο Σημείο τα προς ανακύκλωση απόβλητα τους, με προσωπικό οικονομικό κόστος και διάθεση χρόνου». Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο του έργου Interreg Europe “PLASTECO”, επισκέφτηκαν επίσης το Πανεπιστήμιο του Montanuniversität στο Λέμπεν όπου ενημερώθηκαν από καθηγητή του Πανεπιστημίου για τα οφέλη και τις δυνατότητες εξεύρεσης νέων υλικών, εναλλακτικών των πλαστικών μιας χρήσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επίσκεψη στο ερευνητικό εργαστήριο του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου διεξάγονται ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για την ανακύκλωση των πολυμερών.

«Στους συγκεκριμένους τομείς ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών ο Δήμος Ρεθύμνης επενδύει συστηματικά, επίμονα, με σχεδιασμό, με παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και υιοθέτηση καλών πρακτικών», σύμφωνα με τον σύμβουλο της δημοτικής αρχής και υπεύθυνο για το έργο “PLASTECO”, Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη.