Πηγή Εικόνας: Photo by Singkham from Pexels

To «πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου Ζωγράφου συνολικού προϋπολογισμού 815.300 ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή ένταξης της σχετικής Πράξης ΠΕΠ «Αττική 2014 – 2020» από τον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, παρουσία και του δημάρχου Β. Θώδα.

Ειδικότερα το έργο, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές».

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και κατά συνέπεια στην εξοικονόμηση πόρων και στην ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αφορούν στην αντικατάσταση των παλιών σωμάτων θέρμανσης, των κουφωμάτων, των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα τεχνολογίας LED και στην τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ο Γ. Πατούλης, με αφορμή αυτή τη συνεργασία περιφέρειας και δήμων επισήμανε ότι έτσι μπορούν να υλοποιηθούν με γρήγορους ρυθμούς πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα έργων προς όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι στην περιφέρεια «βαζουμε ψηλά τον πήχη, ώστε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν μια εκπαιδευτική διαδικασία σε ασφαλή και ανθρώπινα σχολεία με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι νέες γενιές αξίζουν το σεβασμό μας αλλά και τις ίσες ευκαιρίες που θα τους δώσουν τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή και ένα δημιουργικό μέλλον. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους δήμους αξιοποιώντας όλα εκείνα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της ποιότητας ζώης των τοπικών κοινωνιών, εργάζεται προκειμένου η Αττική να είναι μια περιφέρεια-πρότυπο σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας των πολιτών».