Σημαίες της ΕΕ κυματίζουν έξω από το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
Σημαίες της ΕΕ κυματίζουν έξω από το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
Πηγή Εικόνας: Θοδωρής Καραουλάνης - Theodore Karaoulanis, economix.gr - euractiv.gr

Την αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τους αυξανόμενους κινδύνους που απορρέουν από τα συνεχιζόμενα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό που παραμένει υψηλός για περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, υπογραμμίζει το Eurogroup που συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στη δήλωσή του για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό το 2023, το Eurogroup επισημαίνει ότι «μετά από δύο χρόνια πανδημίας της Covid-19, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη στιγμή που προκλήθηκε από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας». Επισημαίνεται, επίσης, ότι «το Eurogroup υποστηρίζει πλήρως όλες τις ενέργειες και κυρώσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ και τους συμμάχους της κατά του επιτιθέμενου» και «αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη της Ουκρανίας και την προάσπιση των βασικών αξιών στην ΕΕ».

Το Eurogroup υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ευρωζώνης είναι ισχυρά» και ότι «οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία ανέκαμψε ισχυρά από την πανδημία Covid-19 με την παραγωγή να εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από τα προ της κρίσης επίπεδα έως το τέλος του 2022 σε όλα τα κράτη μέλη και με την ανεργία να φτάνει σε ιστορικό χαμηλό μέχρι το τέλος του 2021, παρά τη συνεχιζόμενη υψηλή αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της πανδημίας».

Ωστόσο, η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σημαντικά, σημειώνουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης και τονίζουν: «Ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και αυξάνει τους κινδύνους που απορρέουν από τα συνεχιζόμενα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό που παραμένει υψηλός για περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Συνεχίζουμε τον ισχυρό συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη για να αντιμετωπίσουμε τους αυξημένους κινδύνους και τις αβεβαιότητες, καθώς και τον αντίκτυπο στην οικονομία μας. Οι δημοσιονομικές μας πολιτικές πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες και ευπροσάρμοστες και είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στάση της πολιτικής μας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως απαιτείται. Παράλληλα, θα εξετάσουμε επειγόντως συγκεκριμένες επιλογές, βασιζόμενοι στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2022 για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των αυξημένων τιμών της ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα στους ευάλωτους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δημοσιονομική καθοδήγηση που συμφωνήθηκε σήμερα από το Eurogroup θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης».

Επιπλέον, στη δήλωσή τους, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης τονίζουν ότι «με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2022, η μετάβαση από μια συνολική υποστηρικτική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ σε μια γενικά ουδέτερη συνολική δημοσιονομική στάση το επόμενο έτος φαίνεται να είναι η κατάλληλη ενώ είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε στην εξελισσόμενη οικονομική κατάσταση, εν όψει επίσης του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας». Σημειώνουν επίσης την ετοιμότητα της Επιτροπής να προσαρμόσει την καθοδήγησή της όπως απαιτείται και το αργότερο ως τις εαρινές προτάσεις της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στα τέλη Μαΐου 2022.

Ταυτόχρονα, το Eurogroup τονίζει ότι υπό το φως της τρέχουσας αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης, απαιτείται διαφοροποίηση των δημοσιονομικών στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών. «Αυτό θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη μιας ισορροπημένης συνολικής δημοσιονομικής θέσης στη ζώνη του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, με σκοπό τη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους, σε κράτη μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, συμφωνούμε ότι η έναρξη μιας σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής για τη μείωση του δημόσιου χρέους τους είναι σκόπιμη, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτή η προσαρμογή θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη στρατηγική που συνεχίζει να προωθεί τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη βελτίωση της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη με χαμηλά και μεσαία επίπεδα χρέους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επέκταση των δημοσίων επενδύσεων όπου είναι απαραίτητο. Όλα αυτά θα συνέβαλαν στην επίτευξη μιας κατάλληλης συνολικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους και να προωθήσουν και να προστατεύσουν υψηλής ποιότητας εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις για να θέσουν τα θεμέλια για υψηλή βιώσιμη ανάπτυξη και να επιτύχουν τους διπλούς στόχους μετάβασης».

Τέλος, σε σχέση με την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης, το Eurogroup θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου και με την κατάλληλη μορφή.