Πηγή Εικόνας: https://portheraklion.gr/images/11032021.jpeg

Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου του τμήματος Καστελιανά-Δεμάτι-Σκινιάς» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης φθορών-ζημιών και συντήρησης του οδικού δικτύου στο τμήμα Καστελλιανά-Δεμάτι-Σκινιάς της επ. οδού αρ. 36 της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου για τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι, μεταξύ άλλων, καθαρισμός τάφρου και ζώνης απαλλοτρίωσης, καθαρισμός των τεχνικών απορροής ομβρίων, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε επί μέρους τμήματα του δρόμου όπου κρίνεται αναγκαίο, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην κλειστή στροφή Δεματίου για την αντιστήριξη των πρανών που έχουν ολισθήσει και κατασκευή συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών της οδού και την αποφυγή περαιτέρω καταπτώσεων. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες εξυγίανσης εδάφους, ασφαλτικές εργασίες σε διάφορα τμήματα της οδού και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.

Στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη παρόντες ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Μανόλης Φραγκάκης, ο πρόεδρος Σκινιά, Νικήτας Ζαμπουλάκης, η προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρά Τριαματάκη και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΑΡΜΙ ΑΕ», Μιχάλης Μαραγκάκης.