Διεθνώς, τα κτίρια συμβάλουν κατά μεγάλο ποσοστό στην κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρισμού, νερού και υλικών. Το 2004, το 33% των ρύπων παγκοσμίως προήλθε από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και από την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή ενέργειας. Το 2018, τα κτίρια ήταν υπεύθυνα για την παραγωγή του 28% του διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα εργοστάσια κατασκευής οικοδομικών υλικών, το ποσοστό ανεβαίνει στο 39%.

Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors, διεθνής οργανισμός πιστοποίησης επαγγελματιών στην Ακίνητη Περιουσία), τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της παραγόμενης ενέργειας και εκπέμπουν το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με την ενέργεια, ενώ τα 2/3 των ευρωπαϊκών κτιρίων δεν έχουν ενεργειακή απόδοση.

Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή προδιαγραφών που διακατέχονται από περιβαλλοντική υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται σε αναπτύξεις ακινήτων. Η τάση ξεκίνησε δειλά – δειλά από τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 λόγω της ενεργειακής κρίσης σε όλον τον κόσμο, αλλά οι τελευταίες ανησυχητικές μετρήσεις για το κλίμα έχουν ενεργοποιήσει το σύνολο της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας στην ακίνητη περιουσία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την επερχόμενη ανισορροπία λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αν και αναπτύσσονται συνέχεια νέες τεχνολογικές εφαρμογές για να βελτιστοποιήσουν τις πρακτικές που ακολουθούνται στην κατασκευή τέτοιων δομών, ο κοινός παρονομαστής των λεγόμενων πράσινων κτιρίων είναι η μείωση του αντίκτυπου πάνω στην ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον

– χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά την ενέργεια, το νερό και τους υπόλοιπους πόρους,

– προφυλάσσοντας την υγεία των χρηστών και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων και

– μειώνοντας τα απόβλητα¸ τη ρύπανση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση τόσο τοπικά όσο και στον ευρύτερο πολεοδομικό (ή μη) ιστό.

Η ανάγκη για τη μέτρηση και πιστοποίηση τέτοιων αναπτύξεων σε ώριμες και μεγάλες αγορές, οδήγησε διάφορους οργανισμούς στη δημιουργία μετρικών συστημάτων αξιολόγησης της πράσινης ταυτότητας ενός κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το LEED στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το BREEAM στη Μ. Βρετανία, το DGNB στη Γερμανία, το VERDEGBCe στην Ισπανία, το GSAS στη Μ. Ανατολή, το GRIHA  στην Ινδία, το Green Star στην Αυστραλία, το CASBEE  στην Ιαπωνία, και αντίστοιχα συστήματα στη ΝΑ Ασία και αλλού. Αυτά χρησιμοποιούνται από ενδιαφερόμενους (επενδυτές, χρήστες, αξιολογητές) στη σύγκριση του μεγέθους του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βοηθώντας τους στη λήψη αποφάσεων.

Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη πράσινων κτιρίων φαίνεται ότι είναι το κόστος. Και όμως, η βιωσιμότητα του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας περνάει από την αειφορία των κτιρίων. Συγκεκριμένα, τα πράσινα κτίρια επιτυγχάνουν 10πλάσια χρηματοοικονομική απόδοση από τα αντίστοιχα συμβατικά κατά τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης, αρκετές μελέτες έχουν δείξει την άμεση συσχέτιση μεταξύ παραγωγικότητας και ποιότητας κτιριακών εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα, τέτοια κτίρια απολαμβάνουν χαμηλότερες αποδόσεις λόγω των χαρακτηριστικά υψηλότερων ενοικίων και των πωλούμενων τιμών που επιτυγχάνουν, μειώνοντας σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο.

Άρα το στοιχείο – κλειδί για τη γρηγορότερη μετάβαση στην πράσινη πραγματικότητα είναι η κατανόηση του ισοζυγίου ανάμεσα

– στο επιπλέον κόστος στην κατασκευή

– στην εξοικονόμηση πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, και

– στην αύξηση παραγωγικότητας,

συνεισφέροντας θετικά στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής.

 

– Η επιτροπή της Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης Ακινήτων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση για τα πράσινα κτίρια την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, στις 15.00. Σε αυτήν, συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη της αγοράς τα οποία θα αναφερθούν και θα εξηγήσουν σημαντικές παραμέτρους αναφορικά με το αντικείμενο. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

www.amcham.gr/events/event/green-buildings/

 

* Ο Λευτέρης Σικαλίδης, MRICS, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Sikalidis.com και πρόεδρος της επιτροπής RE&D του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.