ΕΕΤΤ: Στην Κομισιόν το μοντέλο Bottom-up LRIC+ για δίκτυα νέας γενιάς και χαλκού
ΕΕΤΤ: Στην Κομισιόν το μοντέλο Bottom-up LRIC+ για δίκτυα νέας γενιάς και χαλκού
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ένα νέο μεγάλο έργο για την δημιουργία οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως προκύπτει ευθέως από το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Πρόκειται για το μεγάλο έργο, υψηλής σημασίας για την ευρυζωνική διασύνδεση και πρόσβαση, με τίτλο UFBB II, το οποίο θα τρέξει σε 2-3 χρόνια από τώρα και θα συνοδεύεται με συνολικό κόστος ανάπτυξης υποδομών ύψους 1,2 δισ. ευρώ με την εκτιμώμενη χρηματοδότηση, μέσω δημοσίων πόρων, να τοποθετείται σε 400 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι πρόκειται για το δεύτερο βήμα ανάπτυξης τέτοιων υποδομών με αυτόν τον τρόπο, καθώς ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ο διαγωνισμός ύψους 868 εκατ. ευρώ, του έργου-ΣΔΙΤ ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra – Fast Broadband – UFBB). Σε αυτόν συμμετέχουν ο όμιλος ΟΤΕ και το σχήμα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom.
Αξίζει να τονίσουμε ότι η ΔΕΗ, που έχει αποκλειστεί από το διαγωνισμό του πρώτου αυτού έργου των 868 εκατ. ευρώ έχει καταθέσει ένσταση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), γιατί με την έκδοση της απόφασης θα κριθεί πότε κι εάν θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, επηρεάζοντας το χρονοδιάγραμμα.
Το νέο έργο, UFBB II, περιγράφεται στο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας και πρόκειται να δημοπρατηθεί και αυτό ως ΣΔΙΤ. Αποσκοπεί στην κάλυψη περιοχών, ανά την Ελλάδα, που εκτιμάται ότι δεν θα διαθέτουν δίκτυα που επιτρέπουν ταχύτητες download (μεταφόρτωση) και upload («ανέβασμα» αρχείων) τουλάχιστον 1000 Mbps και 200 Mbps αντίστοιχα. Και αυτό γιατί σε ορίζοντα τετραετίας υπολογίζεται, βάσει των σχεδιαζόμενων επενδύσεων των παρόχων, ότι περίπου 1,7 εκατ. γραμμές και περίπου 3,9 εκατ. συνδρομητές, ανά την Ελλάδα, δεν θα διαθέτουν πρόσβαση σε οπτικές ίνες, οπότε η Πολιτεία κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει με ένα νέο κεντρικά σχεδιασμένο έργο.
Ωστόσο, προϋπόθεση για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου νέου έργου UFBB II είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών να δεσμευτούν για τις περιοχές που πρόκειται να καλύψουν είτε μόνες τους είτε μέσω του πρώτου UFBB. Αυτό, όπως σημειώνεται στο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας, θα γίνει αφότου ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός για το Ultra-Fast Broadband που θα δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps) σε επτά γεωγραφικές περιοχές.
Σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα (αν δεν εκτραπεί από τις κόντρες στις διαδικασίες του πρώτου έργου), το νέο έργο θα UFBB II θα είναι δυνατόν να εισέλθει στη φάση του σχεδιασμού τέλη του πρώτου τριμήνου του 2022, ώστε να συνταχθούν και να κατατεθούν οι φάκελοί του προς τις υπηρεσίες της Κομισιόν για έγκριση, να ωριμάσει το έργο με την κατάρτιση των απαιτούμενων μελετών και να προετοιμαστεί το τεύχος δημοπράτησης με ορίζοντα το τρίτο τρίμηνο του 2023. Οι διαδικασίες ανάθεσης και συμβασιοποίησης εκτιμώνται σε περίπου ένα χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τρία χρόνια, έως το τέταρτο τρίμηνο του 2027, για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας.
Τόσο το συγκεκριμένο έργο όσο και το πρώτο UFBB του οποίου ο διαγωνισμός διενεργείται, θα συμβάλλουν στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος της Ελλάδας έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε., έχοντας βελτιωθεί μόλις κατά μία θέση στη σχετική κατάταξη από το 2018. Παρότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ε.Ε., ως προς την ετοιμότητα για το 5G, υστερεί σοβαρά στην κάλυψη δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, τη διείσδυση υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, κινητής ευρυζωνικότητας, τις τιμές ευρυζωνικών υπηρεσιών και την κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς.