Το κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Θεσσαλονίκη
Το κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Θεσσαλονίκη
Πηγή Εικόνας: Α. ΜΠΕΤΟΣ ΑΤΕΕ

Υπόμνημα προτάσεων για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2016 που επεξεργάστηκε η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του στα θέματα της ανάπτυξης και του επιχειρείν, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

Οι παρατηρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα άρθρα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα τα οποία αφορούν σε θέματα στρατηγικής και προώθησης της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει ο Νόμος στους υποψήφιους επενδυτές. 

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γεώργιος Τσακούμης «Οι Μηχανικοί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (μελετητές, αξιολογητές, δικαιούχοι, κ.λ.π.) αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την επιτυχή εφαρμογή του Νόμου. Τα εν λόγω ζητήματα τα θέσαμε και στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη πριν  λίγες ημέρες. Ως μέρους του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις για όλα τα θέματα ανάπτυξης της Περιφέρειας»

Ορισμένες χαρακτηριστικές παρεμβάσεις που προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι :

  • η διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος για το λιανικό και χονδρικό εμπόριο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθώς και για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
  • η δυνατότητα ενίσχυσης (όπως συνέβαινε στον Ν3908/2011) των δαπανών μισθοδοσίας υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού των επιχειρήσεων εφόσον η επένδυση καταλήγει στην δημιουργία νέου προϊόντος ή βελτίωση μεθόδου παραγωγής δεδομένου ότι στις επενδύσεις της νέας οικονομίας και τεχνολογίας η κύρια δαπάνη είναι ο ανθρωποχρόνος εργασίας και όχι η κτήση παγίων στοιχείων ενεργητικού
  • η αύξηση των ποσοστών που αφορούν στις κτηριακές δαπάνες στον προϋπολογισμό ενός έργου για τις επενδύσεις σε τομείς αιχμής όπως π.χ. βιομηχανία, τουρισμός που έχουν τεράστια σημασία για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας
  • η επιλεξιμότητα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον ΚΑΔ 72.00 «Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη» δεδομένου ότι αυτό θα συμβάλει σημαντικά τόσο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων όσο και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών ινστιτούτων αλλά και τμημάτων έρευνας –τεχνολογίας στις επιχειρήσεις με προσέλκυση ικανού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
  • να μην καταργηθεί στο άρθρο 12 του νυν Ν3299/2016 τουλάχιστον για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το κριτήριο αύξησης της απασχόλησης την τελευταία διετία/τριετία
  • να εμπλουτιστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με ικανό ανθρώπινο δυναμικό και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση της ανομοιογένειας μεταξύ των φορέων αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδύσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο που δημιουργούν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις με επιπτώσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στις ίδιες τις επενδύσεις
  • η ψηφιοποίηση των διαδικασιών με ταυτόχρονη δημιουργία ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών αλλά των φορέων διαχείρισης του Νόμου με παράλληλη σύνδεσή του με τις Εθνικές Βάσεις δεδομένων (ΤΑΧΙΣ, ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ κ.λ.π.)
  • η υιοθέτηση ενός ικανού σχεδίου δράσεων επικοινωνίας και ενημέρωσης των επενδυτών με αναδιάρθρωση των γραφείων πληροφόρησης κοινού για τον αναπτυξιακό νόμο, τη λειτουργία σύγχρονης ιστοσελίδας (η σημερινή είναι πλέον δύσχρηστη και ακατάλληλη να ενημερώσει σωστά τους επενδυτές)

Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν αποτελούν νέο αναπτυξιακό νόμο με στρατηγική στόχευση προσαρμοσμένη στην μετά την πανδημία εποχή, απουσιάζει η αναφορά στο προτεινόμενο σχέδιο της σύνδεσης των επενδύσεων με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του ΕΛΛΑΔΑ 2.0, ενώ απουσιάζουν αναφορές σε κλιματική αλλαγή, αειφορική ανταγωνιστικότητα, γαλάζια οικονομία, τεχνολογική υπεροχή, νεοφυή επιχειρηματικότητα, στοιχεία  που αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στο νέο παραγωγικό μοντέλο που διαμορφώνεται για την Ελληνική Οικονομία.

Όσον αφορά στο ζήτημα της μείωσης του ύψους των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υποβληθούν και να αξιολογηθούν από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Σχεδιασμού των Περιφερειών αλλά και της παύσης υποδοχής επενδυτικών σχεδίων άνω των 3 εκ. ευρώ στο Διοικητήριο (ΥΜΑΘ), το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Βόρεια Ελλάδα στις επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων.

Δείτε ολόκληρο το υπόμνημα  των θέσεων και προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εδώ.