Τη σημαντικότητα του πρωτογενούς τομέα σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Energy Transition Symposium. Όπως ανέφερε οι αγροτικές δραστηριότητες επιδρούν, θετικά ή αρνητικά ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και πρακτικές, στο φυσικό τοπίο, τα εδάφη, τους φυσικούς πόρους, ενώ αντίθετα η αγροτική παραγωγή επηρεάζεται σημαντικά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.


Ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή, είναι πλέον μια ρεαλιστική απειλή για την οποία όπως είπε «Κανένας μας δεν δικαιούται να μένει αδρανής. Δεν είναι πλέον μόνο τα στοιχεία της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα σε συχνότητα και ένταση καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, που επιβεβαιώνουν στην πράξη το πρόβλημα».

Μιλώντας για τους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά και με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή τους. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την παραμονή τους στην ύπαιθρο αλλά και των νέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Λιβανός ανέδειξε ως σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας αυτή:

– την περίοδο την υποβάθμιση των εδαφικών πόρων με εντεινόμενα φαινόμενα ερημοποίησης,

– τον περιορισμό της διαθεσιμότητας και τη ρύπανση υδατικών πόρων,

– τη μείωση της βιοποικιλότητας, και ιδιαίτερα

– την απώλεια και υποβάθμιση παραγωγικών εκτάσεων λόγω των φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, τόνισε πρέπει να «διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με βιώσιμη αντίληψη, σεβασμό στο περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα σε ρόλο πρωταγωνιστή». Τέλος, με την Ευρώπη, όπως είπε ο κ. Λιβανός να πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια, μέσω των αποφάσεων της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μέσω της οποίας έχει τεθεί στο επίκεντρο η πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος «στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εργαζόμαστε εντατικά και διαμορφώνουμε μια συγκροτημένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον Αγροτική Ανάπτυξη, με έμφαση στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και στην προστασία της βιοποικιλότητας».