Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την αναγκαιότητα ριζικής αναμόρφωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από δράσεις και ενέργειες που αφορούν στην επιχειρηματική χωροθεσία, τις χρήσεις γης και τους οργανωμένους υποδοχείς, έθεσε, για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ο πρόεδρός της Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, με αναλυτικό υπόμνημα που υπέβαλε στη γενική γραμματέα Βιομηχανίας και γνωστοποίησε στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

 

Ειδικότερα, στο υπόμνημα σημειώνεται ότι, παράλληλα με τα επείγοντα και μείζονος σημασίας θέματα και προβλήματα που δημιουργούνται από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας, των πυρκαγιών κ.λπ., επιβάλλεται να δοθεί έμφαση στη στρατηγική και σε δράσεις που αφορούν στη διευκόλυνση της χωροθέτησης και την επίσπευση της αδειοδοτικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, σε οργανωμένους υποδοχείς, με υψηλό δείκτη περιβαλλοντικής προστασίας.

 

Μέσω του υπομνήματος η ΚΕΕ:

 

(α) πρότεινε τη συμμετοχή της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τα επιχειρηματικά πάρκα

(β) υποβάλει αναλυτικές προτάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας για μια σειρά από θέματα αδειοδοτικής υφής και κινήτρων, περιβαλλοντικών και δασικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων που αφορούν στη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, με σκοπό τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος σε θέματα χωροθεσίας και επιχειρηματικών πάρκων, στη βιομηχανία και την εφοδιαστική.