Πηγή Εικόνας: wikimedia

Σε αξιοποίηση των κονδυλίων από την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρησιακά προγράμματα προχωρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα (data) που παρουσιάζει το anaptyxi.gov.gr, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας καθώς και τις υποδομές μεταφορών, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκριτικά με άλλες περιφέρειες, η Στερεά Ελλάδα δεν δίνει αντίστοιχη έμφαση στους πόρους για το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ημερομηνία ανάκτησης δεδομένων: 25 Ιουλίου 2021.

Σε ό,τι αφορά τη συγκριτική προσέγγιση με τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται ότι κατ’ αναλογία είναι μικρότερα τα ποσοστά για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Οι επικρατέστεροι τομείς σε εθνικό επίπεδο αφορούν τον τομέα του ανταγωνισμού, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Infographic – Πανελλαδικό – Επικράτεια [Euractiv.gr]

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα ανακτήθηκαν από το anaptyxi.gov.gr στις 25 Ιουλίου 2021. Τα ποσά και η κατανομή τους προχωρούν με βάση την υλοποίηση των προγραμμάτων.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]