Πηγή Εικόνας: wikimedia

Σε αξιοποίηση των κονδυλίων από την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρησιακά προγράμματα προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα (data) που παρουσιάζει το anaptyxi.gov.gr, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές μεταφορών, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη ενώ ακολουθεί η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας καθώς και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Έπειτα, το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό των κονδυλίων διοχετεύεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ημερομηνία ανάκτησης δεδομένων: 25 Ιουλίου 2021. [Euractiv.gr]

Σε ό,τι αφορά τη συγκριτική προσέγγιση με τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται ότι κατ’ αναλογία η έμφαση δίνεται και πάλι στους ίδιους τομείς. Οι επικρατέστεροι τομείς σε εθνικό επίπεδο αφορούν τον τομέα του ανταγωνισμού, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η μοναδική που έχει διοχετεύσει υψηλότερο ποσοστό κονδυλίων σε υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη από όλες τις ελληνικές περιφέρειες, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα.

 

Infographic – Πανελλαδικό – Επικράτεια [Euractiv.gr]

 

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα ανακτήθηκαν από το anaptyxi.gov.gr στις 25 Ιουλίου 2021. Τα ποσά και η κατανομή τους προχωρούν με βάση την υλοποίηση των προγραμμάτων.

 

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]