Πηγή Εικόνας: wikimedia

Σε αξιοποίηση των κονδυλίων από την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρησιακά προγράμματα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα (data) που παρουσιάζει το anaptyxi.gov.gr, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας. Έπειτα, το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό των κονδυλίων διοχετεύεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ημερομηνία ανάκτησης δεδομένων: 25 Ιουλίου 2021. [Euractiv.gr]

Σε ό,τι αφορά τη συγκριτική προσέγγιση με τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται ότι κατ’ αναλογία η έμφαση δίνεται και πάλι στους ίδιους τομείς με διαφορά ότι τα κονδύλια σε εθνικό επίπεδο για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι αναλογικά μεγαλύτερα από ό,τι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι επικρατέστεροι τομείς σε εθνικό επίπεδο αφορούν τον τομέα του ανταγωνισμού, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

Infographic – Πανελλαδικό – Επικράτεια [Euractiv.gr]

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα ανακτήθηκαν από το anaptyxi.gov.gr στις 25 Ιουλίου 2021. Τα ποσά και η κατανομή τους προχωρούν με βάση την υλοποίηση των προγραμμάτων.