Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τον κατασκευαστικό κλάδο και οι εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής θα  αναζητήσουν προσωπικό από την αγορά για να εκτελέσουν έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι διοικήσεις των εταιρειών που θέλουν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θα πρέπει να προσλάβουν νέο προσωπικό εξειδικευμένο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών για να είναι σε θέση να τα υλοποιήσουν.

Στέλεχος μεγάλης εταιρείας στον κλάδο της πληροφορικής λέει έφτασαν πολλά και σημαντικά έργα στην «πόρτα» μας αλλά οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι μεγάλες.

Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τις ανάγκες σε προσωπικό και αρκέστηκε μόνο να επισημάνει ότι όλες οι εταιρείες θα χρειαστούν προσωπικό από ΑΕΙ, ΤΕΙ με αντίστοιχες ειδικότητες δηλαδή όλοι θα ψάχνουν ανθρώπους της πληροφορικής με πλούσια εμπειρία.

Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν 5 διαγωνισμοί σε σύνολο 12 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και αφορούν τον κλάδο της πληροφορικής.

Να σημειωθεί ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα εκταμιευθούν συνολικά 32 δις ευρώ και οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι τα τέλη του 2025.

Συνολικά έργα αξίας 375,7 εκατ. ευρώ θα βγουν σε διαγωνισμούς και αφορούν  αποκλειστικά τον κλάδο της πληροφορικής.

Ανάμεσα στα έργα είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των υποθηκοφυλακείων της χώρας σε 390 υποθηκοφυλακεία και θα ψηφιοποιηθούν συνολικά  600 εκατομμύρια σελίδες. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 242,4 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο έργο αφορά την ενιαία ψηφιακή υποδομή για την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ του Δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών και αποτιμάται σε 69,4 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί έργο των 30,5 εκατ. ευρώ και αφορά οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET (δίκτυο ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων , δημοσίων νοσοκομείων και το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.

Στο προγραμματισμό περιλαμβάνεται η κατασκευή web services για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να αυξηθούν οι υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα gov.gr. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 27,9 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη φάση των έργων ολοκληρώνεται με την επέκταση του data.gov.gr με ανοικτά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης προς πολίτες , επιχειρήσεις  και  ακαδημαϊκή κοινότητα  που φτάνει τα 5,5 εκατ. ευρώ.

Η πολιτεία για να επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων  του Ταμείου Ανάκαμψης άλλαξε το νόμο περί προμηθειών περιορίζοντας τις διαδικασίες των ενστάσεων σε κάθε βήμα  του διαγωνισμού και μεταφέρονται στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για να μη χάνεται ωφέλιμος χρόνος για την ολοκλήρωση  του διαγωνισμού.