Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την συμφωνία που αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Eurobank για συνεχή ανάπτυξη και των διεθνών δραστηριοτήτων, τόσο οργανικά, όσο και μέσω εξαγορών ή και συγχωνεύσεων, ηEurobank θα διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή (70%) στο νέο σχήμα, ενώ το υπόλοιπο 30% θα κατέχουν οι δύο μέτοχοι της Direktna, Σέρβοι επιχειρηματίες Andrej Jovanovic και Bojan Milovanovic. Η Eurobank διατηρεί επίσης το μάνατζμεντ του νέου σχήματος και θα διορίζει CEO.

Η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διατηρεί παρουσία στη Σερβία, όπου στο παρελθόν είχαν θυγατρικές όλες οι σημερινές συστημικές τράπεζες. Η ενίσχυση της Eurobank στην αγορά της Σερβίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στη Βουλγαρία, όπου η θυγατρική της Eurobank εξαγόρασε το 2016 την Alpha Bank Bulgaria και το 2019 την Piraeus Bank Bulgaria.

Η Eurobank είναι η ελληνική τράπεζα με ισχυρές διεθνείς δραστηριότητες και διακριτή παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια

Ο Όμιλος είναι παρών σε πέντε χώρες εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία, Λουξεμβούργο και Βρετανία). Έχει την 3η σε μέγεθος τράπεζα της Βουλγαρίας (Postbank) και την κορυφαία corporate bank στην Κύπρο (Eurobank Cyprus) και μια εξειδικευμένη στο private banking και το wealth management θυγατρική, την Eurobank Private Bank Luxembourg.
Το 30% των βασικών εσόδων προ-προβλέψεων του Ομίλου, προέρχονται από τις παραπάνω διεθνείς δραστηριότητες.

Μετά τη συγχώνευση η νέα τράπεζα θα είναι η 7η στη Σερβία σε συνολικό ενεργητικό, 7η σε δάνεια και 8η στις καταθέσεις. Θα διαθέτει Ενεργητικό άνω των 2 δισ. ευρώ, δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω του 1.5 δισ. ευρω και θα είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη με περίσσεια ρευστότητα και καταθέσεις περίπου 2 δισ. ευρω. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τον Όμιλο.

Η στρατηγική της Eurobank, αφού πρώτη ολοκλήρωσε την ενίσχυση των κεφαλαίων της μέσω της συγχώνευσης με την Grivalia και την απαλλαγή της από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι στρατηγική ανάπτυξης και χρηματοδότησης των πελατών της, ιδιαίτερα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, μεγάλων, μεσαίων και μικρών. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια και αυξημένες δυνατότητες λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού,  θα συνεχίσει να την εφαρμόζει αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που αποτελούν βασικές αγορές.