Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου, για την κατασκευή με Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του νέου κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προχώρησε το υπουργείο Υποδομών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 112,5 εκατ. ευρώ, με την πρώτη φάση του διαγωνισμού να προβλέπει την υποβολή ενδιαφέροντος.

Το νέο κτίριο θα βρίσκεται σε ακίνητο στην οδό Πειραιώς 166 στην Αθήνα,  ενώ για το σχεδιασμό του έχει πραγματοποιηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός όπου το πρώτο βραβείο, ύψους 45.000 ευρώ, απέσπασε το αρχιτεκτονικό γραφείο ARSIS Architects.

 H ιδέα της υλοποίησης του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος απορρέει από την ανάγκη συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, με την άμεση συνεργασία των οργανικών μονάδων και του προσωπικού και αφετέρου η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανέγερση ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στεγάζονται διάσπαρτες στην Αθήνα, σε ενοικιαζόμενα κτίρια με προβληματική κτιριολογική διαρρύθμιση, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η πολιτεία για εργασιακούς χώρους. 

Επιπλέον, το κόστος του ενοικίου, το κόστος συντήρησης και γενικά οι λειτουργικές δαπάνες των κτιρίων αυτών, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και περαιτέρω τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ένα νέο κτίριο, που θα πληροί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εργασιακού χώρου σχεδιασμένου με άξονα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, στην αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη πρόσβαση ΑΜΕΑ, στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, και στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2 με την χρήση των Μ.Μ.Μ., δεδομένης της γειτνίασης του χώρου με το σταθμό μετρό «Κεραμεικός», με το σταθμό ηλεκτρικού «Κάτω Πετράλωνα», με το σταθμό προαστιακού «Ρουφ» και τις οδικές συγκοινωνίες της οδού Πειραιώς.

Το κτήριο θα αποτελείται από χώρους διοίκησης- γραφεία, αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, συνεδριακό κέντρο, αίθουσες συσκέψεων, βιβλιοθήκη, μουσείο τεχνολογίας, εστιατόριο, κυλικεία, παιδικό σταθμό, ιατρείο, χώρους αρχείων, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Το οικόπεδο είναι εμβαδού 8.770,23 τ.μ., βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ταύρου-Μοσχάτου, στο Ο.Τ. 59Α, επί της οδού Πειραιώς 166 και είναι ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου. Σήμερα στο χώρο στεγάζεται το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, που αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του οποίου οι δραστηριότητες έχουν επεκταθεί σε όλο το οικόπεδο.

Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, το συνολικό μεικτό εμβαδόν των χώρων που θα πρέπει να χωροθετηθούν στην ανωδομή είναι:

19.815 τ.μ. και το σύνολο των υπόγειων χρήσεων- εκτός των χώρων στάθμευσης- είναι 6.015 τ.μ.

Συνολικά, το κτίριο θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και θα δέχεται και έναν σημαντικό αριθμό πολιτών, τόσο για τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, όσο και για τις υπόλοιπες χρήσεις.