Λάυριο-Pasal
Λάυριο-Pasal
Πηγή Εικόνας: Pasal Development

Στα ιστορικά και διατηρητέα κτήρια της πρώην Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλίων Λαυρίου  ( CompanieFrancaisedesMinesduLaurium) και στο χώρο γύρω από αυτά, συνολικής έκτασης  250 στρεμμάτων, ιδρύθηκε το 1995 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με πρωτοβουλία του τότε αντιπρύτανη καθ. Κ. Παναγόπουλου το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Τέτοια πάρκα, που υπολογίζονται περίπου στα 1500, λειτουργούν ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού.  Σε αυτά τα κέντρα, επιστήμονες από πανεπιστήμια και  διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, συνεργάζονται  με επαγγελματίες από βιομηχανίες και τεχνικές εταιρείες σε διάφορα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα  που παρουσιάζουν  πανανθρώπινο ενδιαφέρον, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και το δικαίωμα στη γνώση και την άνετη επικοινωνία.

Το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου ιδρύθηκε με σκοπό:

 • Να διασώσει τη σημαντική βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά του Λαυρίου (κτήρια, μηχανήματα, έγγραφα, πληροφορίες τεχνικές και ιστορικές, κ.ά).
 • Να προσφέρει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ένα κατάλληλο χώρο για έρευνες που θα βοηθήσουν τις νέες ανάγκες της βιομηχανίας.
 • Να στηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής με τη βοήθεια της έρευνας και της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς  και με την εγκατάσταση στους χώρους του διαφόρων εταιρειών με κύρια δραστηριότητα την έρευνα και ανάπτυξη

Το ΤΠΠΛ, για να πραγματοποιήσει τους στόχους του, ανέλαβε πρώτο, να αποκαταστήσει όλα τα παλαιά κτήρια και να διασώσει τα μηχανήματα και τις διάφορες εγκαταστάσεις τους που δημιουργήθηκαν στα 120 περίπου χρόνια της ζωής του και  δεύτερο, να αξιοποιήσει τα κτήρια αυτά δίνοντας  τους νέες χρήσεις. Ήδη στα ανακαινισμένα κτήρια έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν διάφορες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασωθεί ό, τι έχει απομείνει από μια πολλή σημαντική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, θα εξασφαλισθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και  θα δημιουργηθεί για το ΕΜΠ και τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,  ένας χώρος όπου θα μπορεί κανείς να δει το πόσο σημαντικές είναι οι τεχνικές εξελίξεις για την πρόοδο και την οικονομία.

Το Ε.Μ.Π. επίσης, ανέλαβε την υποχρέωση της αποκατάστασης των ρυπασμένων  εδαφών  που είχαν προκύψει από την πολυετή δραστηριότητα της μεταλλουργίας στο χώρο. Η πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης των εδαφών αυτών αφορούσε μια έκταση γης περίπου 25 στρεμμάτων, η οποία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1996 από την επιστημονική ομάδα του αείμνηστου καθηγητού του Ε.Μ.Π. Κοντόπουλου.  Την περίοδο που διανύουμε, έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ, ένα μεγαλύτερης έκτασης έργο αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών, με το οποίο αναμένεται να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το θέμα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε ολόκληρο το χώρο του Τ.Π.Π.Λ. Το έργο αυτό προβλέπει τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την προσωρινή αποθήκευση τοξικών αποβλήτων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και στη συνέχεια, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εργαστηρίου «Περιβαλλοντικών Μετρήσεων» σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Τ.Π.Π.Λ.

Το σημαντικό έργο του ΤΠΠΛ υποστηρίζεται από τους παρακάτω οργανισμούς, εργαστήρια και χώρους εργασίας που είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα:

 • Αίθουσα τηλεδιάσκεψης
 • Αίθουσα Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας- Αναπαράστασης Μαθηματικών Εννοιών
 • Εργαστήριο Ψηφιακής Τεχνολογίας και Εκδόσεων
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες
 • Θερμοκοιτίδα
 • Σημείο τακτικών συναντήσεων
 • Βάσεις πληροφοριακών δεδομένων για τα ερευνητικά προγράμματα και τις διδακτορικές διατριβές
 • Εργαστήρια και πιλοτικές μονάδες
 • Ήπιες μορφές ενέργειας – Πρόδρομες εφαρμογές – Συνεργασία με ΚΑΠΕ
 • Κέντρο Ορυκτολογικών Ερευνών
 • Κατασκευή εκπαιδευτικού μεταλλείου
 • Εργαστήριο υλικών αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων
 • Πιλοτικές εφαρμογές αμμοβολής
 • Μουσείο Τεχνολογίας
 • Χημείο
 • Πολιτιστικές διαδρομές
 • Σειρά προγραμμάτων (ειδικές εκθέσεις, αρχείο μαρτυριών εργαζομένων κ.λπ.)
 • Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΤΠΠΛ: www.ltp.ntua.gr