Βιολογικός καθαρισμός στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020. Συλλογή δειγμάτων στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), όπου καταλήγουν όλα τα λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ, με σκοπό να υπάρχει ποσοτική εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της παρουσίας του SARS-CoV-2 στον πληθυσμό της πόλης, σε έρευνα που πραγματοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Βιολογικός καθαρισμός στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020. Συλλογή δειγμάτων στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), όπου καταλήγουν όλα τα λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ, με σκοπό να υπάρχει ποσοτική εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της παρουσίας του SARS-CoV-2 στον πληθυσμό της πόλης, σε έρευνα που πραγματοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Πτώση, που αποδίδεται στην πανδημία, εμφάνισαν τα μεγέθη της ΕΥΑΘ το 2020. Ειδικότερα, πέρυσι, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ έναντι 72,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση, μείωση της τάξης του 1,07%. Το κόστος των πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 44,3 εκατ. ευρώ έναντι 43,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση 1,54%. Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 16,7 εκατ. ευρώ έναντι  20,65 εκατ. (μείωση 19,09%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 11,9 εκατ. ευρώ από 14,65 εκατ. σημειώνοντας μείωση 19,03%. Το μικτό κέρδος της χρήσης έφτασε τα 27,6 εκατ. ευρώ έναντι των 29 εκατ. στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,98%). Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση σε 22,6 εκατ. έναντι 25,9 εκατ. ευρώ, μείωση της τάξης του 12,8%.

Επίσης στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανέρχονταν σε 81,9 εκατ. έναντι 75,8 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019 (αύξηση 8,01%), με την ΕΥΑΘ να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,223 ευρώ /μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,41%.

Γιατί υποχώρησαν τα μεγέθη

Που οφείλεται όμως, η πτώση των μεγεθών; Στην μείωση της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας, όπως και στην αυξημένη πρόβλεψη επισφαλειών επηρέασαν την κερδοφορία, ενώ αυξήθηκε και το ενεργειακό κόστος εξαιτίας της μείωσης της έκπτωσης συνέπειας της ΔΕΗ (από 15% σε 5%).

Επενδύσεις 175 εκατ. ευρώ

Η ΕΥΑΘ υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων 175 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μελέτες και έργα στον τομέα της συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των υποδομών του υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος της πόλης.

Τα πιο μεγάλα έργα αφορούν:

 -την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ποσού 21,7 εκατ. ευρώ

-τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ,

την επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 3,35 εκατ. ευρώ,

 -την αναβάθμιση του συστήματος τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου αποχέτευσης προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ

– Τη συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση κι επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,37 εκατ. ευρώ

– τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού, προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ),

Επίσης, η ΕΥΑΘ διαθέτει τα εξής επενδυτικά έργα προς συμβασιοποίηση

-Την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια» (προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ), με πρόβλεψη για φωτοβολταϊκό 800 KW.

-Την λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-ελέγχου – τηλε-εποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης (προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ).

-Την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ), για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας.

Ακόμη αναζητά κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για :

-Την αντικατάσταση 250.000 συμβατικών υδρομέτρων από «έξυπνα» υδρόμετρα

-Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων και μικρο-υδροηλεκτρικών στο δίκτυο της ΕΥΑΘ

-Την κατασκευή νέων δεξαμενών στην ΕΕΝΘ για την  αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης διυλισμένου και ανεπεξέργαστου νερού.