Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Energean την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διευκόλυνση της ρευστότητας της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα πετρελαίου του Πρίνου. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. Η στήριξη θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες.


Η Energean όπως και το σύνολο των πετρελαϊκών εταιρειών επλήγη από την πανδημία που προκάλεσε πτώση των τιμών και της ζήτησης πετρελαϊκών προϊόντων. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η δραστηριότητα από τον Πρίνο έχει επιφέρει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ στον όμιλο στη διετία 2019-2020 και προσθέτει: «Πλέον, προτεραιότητα και μονόδρομος για την επιτυχή αξιοποίηση της ενίσχυσης για την εταιρεία αποτελεί η ολοκλήρωση της επένδυσης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον, η συνολική διοικητική και λειτουργική αναδιοργάνωση του Πρίνου με στόχο τον εξορθολογισμό στα κόστη καθώς και μια σειρά από νέα projects, όπως η Διακράτηση και Αποθήκευση Διοξειδίου του ‘Ανθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου. Στόχος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι ο Πρίνος να καταστεί όχι μόνο λιγότερο εξαρτώμενος από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και πιο «πράσινος», σε συνέχεια και της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την ΔΕΗ και η οποία διασφαλίζει την προμήθεια των εγκαταστάσεων με ηλεκτρική ενέργεια 100% παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές.