Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως απόδειξη της ανανέωσης της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στον Όμιλο Μότορ Όιλ περιέγραψε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου τα αποτελέσματα της δημόσιας εγγραφής για το ομολογιακό δάνειο που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα.


Μιλώντας σε εκδήλωση στο Χρηματιστήριο με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών, ο κ. Τζαννετάκης επεσήμανε ότι ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής, που ξεπέρασε το 1 δισ, το συνολικό ποσό των εγγραφών και η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,1 φορές, ενώ υπενθύμισε ότι εφέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια εισαγωγής της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 3 χρόνια από την έκδοση Ομολόγου της CORAL.

Ακόμη, σημείωσε ότι, με αφορμή την έκδοση του Ομολόγου, ο Όμιλος έχει προβεί σε τρεις διαπιστώσεις: Πρώτον, ότι η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά διαθέτει και σφυγμό και παλμό, γεγονός που αποδεικνύεται από το ύψος των εγγραφών. Δεύτερον, ότι οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και, τρίτον, ότι το επενδυτικό κοινό έχει επιλογές αποδοτικότερης αξιοποίησης των αποταμιεύσεών του.

Αναφερόμενος τέλος στο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για τη δεκαετία 2020-2030,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τζαννετάκης τόνισε ότι η διύλιση θα παραμείνει ο κύριος πυλώνας των δραστηριοτήτων του Ομίλου με την έμφαση να αποδίδεται στην παραγωγή ποιοτικότερου μείγματος προϊόντων, εύρυθμης ροής τροφοδοσίας αργού και ενίσχυσης των Περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου και των Κοινωνικών δράσεων της Εταιρείας. Η κίνηση θα παραμείνει συμπληρωματικός πυλώνας μέσω του δικτύου λιανικής αποσκοπώντας στην επέκταση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και στην είσοδο στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και την Κύπρο, κυρίως με το διεθνώς αναγνωρίσιμο σήμα της SHELL. Τέλος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κλάδος στον οποίο ο Όμιλος εισήλθε το 2019) θα αποτελέσουν τον τρίτο πυλώνα των δραστηριοτήτων της Μότορ Όιλ με τον άμεσο στόχο να τοποθετείται στα 300 MW, ενώ παράλληλα, όπως ανέφερε ο ίδιος, θα εξετάζονται συνεχώς ευκαιρίες περαιτέρω διείσδυσης, ώστε ο Όμιλος να συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.