Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξίων στο Σκορπιό του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Κι αυτό μετά την έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος της τεχνικής περιβαλλοντικής μελέτης για την κατασκευή εργοταξίων, αλλά και την αποκατάσταση των χώρων που καταλαμβάνουν όταν ολοκληρωθεί το έργο που είναι επένδυση 165 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα λοιπόν, με την μελέτη, προβλέπεται να δημιουργηθούν τρία κεντρικά εργοτάξια καθώς και 12 μικρότερης κλίμακας εργοταξιακοί χώροι που αντιστοιχούν στις εννέα χωρικές ενότητες που έχει «διαιρεθεί» το έργο.  Οι εκτάσεις των εργοταξίων βρίσκονται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και βρίσκονται εκτός περιοχής του δικτύου Natura 2000 και ζώνης πλημμύρας.

Επίσης, οι ανάγκες των εργοταξίων σε νερό, που υπολογίζονται σε περίπου 15m³ ανά ημέρα, θα καλυφθούν από το δίκτυο ύδρευσης του νησιού, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλυφθούν από το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μέχρι την σύνδεση του εργοταξίου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης προβλέπεται η χρήση γεννήτριας.

Τα δάση της θάλασσας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνική μελέτη προβλέπει πως οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων που ενδέχεται να επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, θα πρέπει να επιβλέπονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών με την διαφύλαξη των λειμώνων Ποσειδωνίας -τα δάση της θάλασσας-περιβαλλοντικών όρων. Δεν πρόκειται για μία απλή ή τυπική αναφορά, καθώς, όπως πληροφορείται το Economix.gr, η εταιρεία Μυκήναι του Ριμπολόβλεφ έχει αναθέσει στην εξειδικευμένη εταιρεία Green 2 Sustain την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Η ίδια δε εταιρεία έχει αναλάβει το σχεδιασμό μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και υποθαλάσσιου αγωγού αφαλάτωσης για την διάθεση του αλμολοίπου στον πυθμένα της θάλασσας με στόχο την προστασία του οικότοπου της Posidonia oceanica, στον βυθό.

Επίσης, στους εργοταξιακούς χώρους που γειτνιάζουν με δασική περιοχή, να τοποθετηθεί φράχτης με αδιαπέραστο υλικό για την προστασία της χλωρίδας από τη σκόνη και κατά τη διάρκεια των εργασιών να βρίσκεται στο χώρο πυροσβεστικό όχημα (ιδιοκτησίας του φορέα του έργου).

Όσον αφορά τα οικοδομικά υλικά, προβλέπεται ότι η μέγιστη ποσότητα που θα απαιτηθεί να μεταφερθεί από ή προς το νησί, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών ανέρχεται περίπου σε 10.000 m3 ανά μήνα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 333 m³/ημέρα (περίπου 20 φορτηγά των 40 t). Τα φορτηγά αυτά αντιστοιχούν σε 2-3 δρομολόγια οχηματαγωγού πλοίου προς/από το νησί, αριθμός συμβατός με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου.

Προβλέπεται ακόμη ότι στον χώρο που αναπτύσσεται το κεντρικό εργοτάξιο Ε2 (ένα από τα συνολικά τρία), το οποίο λειτουργεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Σπαστήρας), που προκύπτουν από τις εκσκαφές και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, η θα εγκατασταθούν χρήσεις τουριστικής επένδυσης, όπως η Μονάδα Κομποστοποίησης, το Πράσινο σημείο και ο χώρος υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Το έργο

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών τέλη του 2023, ώστε το νησί να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τους πρώτους ενοίκους τη θερινή περίοδο του 2024. Η ανάπλαση του νησιού έχει διαιρεθεί σε εννέα ενότητες, ενώ οι κατοικίες που θα αναπτυχθούν θα είναι υπόσκαφες.

Διακριτή θέση στο σχέδιο ανάπτυξης του νησιού καταλαμβάνει το κέντρο πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στον Σκορπιό, στο σημείο όπου προϋπήρχαν αθλητικές εγκαταστάσεις στο παρελθόν.