Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση της Σύμβασης για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, με την οποία προτείνεται η αύξηση των ανταποδοτικών τελών προς τους ΟΤΑ από μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες.

 Ειδικότερα, με αυτή την τροπολογία προτείνεται: Πρώτον, η αύξηση του ποσοστού που λαμβάνουν οι δήμοι από μεταλλευτικές μισθώσεις υποχρεωτικά να είναι στο 40% με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης. Δεύτερον, την απευθείας απόδοση του «πράσινου τέλους» από λατομικές δραστηριότητες στις Κοινότητες και τους Δήμους.

 Οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, αναφέρουν πως «σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση με τους δήμους, καλείται, με σημαντικά περιορισμένους πόρους από το κεντρικό κράτος και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να επιτελέσει ουσιαστικά έργα και μέτρα περιβαλλοντικής ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης αλλά και έργα κοινωνικής προστασίας και μέριμνας» και επισημαίνουν: «Το άρθρο 45 παραγ.3 του ν. 4512/2018 παρατάθηκε η λατομική δραστηριότητα για εβδομήντα (70) χρόνια από τριάντα (30) που όριζε το άρθρο 9 παραγ.2 του ν. 1428/1984, χωρίς όμως να θεσπίζονται αυστηρότεροι όροι περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης του χώρου που λατομείται» και συνεπώς «κρίνεται επιβεβλημένο να υπάρχει αντισταθμιστικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες και ειδικά στις κοινότητες για ρυπογόνες και επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες, όπως είναι αυτές των λατομείων αδρανών υλικών, όταν μάλιστα αυτές παρατείνουν την λειτουργία τους για 70 χρόνια».