Πηγή Εικόνας: ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της εταιρείας έντασης γνώσης (τεχνοβλαστός/spin off) με την επωνυμία «LightCoce Open Innovation Test Bed» και το διακριτικό τίτλο LightCoce.

Η ίδρυση έγινε με αφετηρία το ευρωπαϊκό έργο «Building an Ecosystem for the up-scaling of lightweight multi-functional concrete and ceramic materials and structures», του οποίου το ΕΜΠ είναι συντονιστής, με επιστημονικά υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ταξιάρχου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.

Σκοπός του τεχνοβλαστού LightCoce είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος ανοιχτής πρόσβασης στην καινοτομία, που θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του σκυροδέματος και των κεραμικών υλικών για τον κλάδο των κατασκευών, την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροδιαστημική. Η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στους κλάδους αυτούς και οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών με στόχο να εξασφαλίσουν την επιτυχή είσοδό τους στην αγορά. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, αξιολόγηση, προτυποποίηση και μοντελοποίηση υλικών και τεχνολογιών, την ανάλυση κύκλου ζωής, τη μελέτη διείσδυσης νέων προϊόντων στην αγορά και το σχεδιασμό βέλτιστης διαχείρισης της καινοτομίας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί, συμμετέχουν τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το όραμα της εταιρείας είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες της βιομηχανίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν τους πόρους και τις αναγκαίες υποδομές για έρευνα, και να γίνει πανευρωπαϊκό σημείο αναφοράς παροχής υπηρεσιών και καινοτομίας στους παραπάνω βιομηχανικούς κλάδους.

Aπό το ΕΜΠ συμμετέχουν το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και το Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών, Νανο-υλικών και Νανοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών.