Τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων
Τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων
Τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων
Τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων
Πηγή Εικόνας: Τηλεπικοινωνίες - panumas nikhomkhai στο Pexels

Τις διαδικασίες για την έξοδο από το χρηματιστήριο της Forthnet θα δρομολογήσει άμεσα ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρίας τηλεπικοινωνιών, η United Group της BC Partners. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η United απέκτησε τον έλεγχο του 96,83% της Forthnet. Ως αποτέλεσμα, θα ασκήσει δικαίωμα squeeze out, προς 0,30 ευρώ, για το υπόλοιπο ποσοστό και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για την έξοδο της εταιρίας από το Χ.Α.

Η πρώτη εταιρία ίντερνετ

Το 2000 η Forthnet αποτέλεσε την πρώτη «εταιρία Ιντερνετ» που εισήγαγε τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου, ενώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά είχε ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό, αλλά και για την απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ. Τότε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας είχε στηριχθεί στην προβλεπόμενη μεγάλη διείσδυση του Διαδικτύου στα νοικοκυριά, η οποία, όμως, περιοριζόταν στο 4% του πληθυσμού τέλη του 1999. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Forthnet εμφάνισε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά από το 2010 κι έπειτα η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα ρευστότητας.

Υστερα από πολλές αποτυχημένες απόπειρες με υποψήφιους αγοραστές, η, με επικεφαλής τον Νίκο Σταθόπουλο, BC Partners όπου ανήκει η United Group, απέκτησε τη Forthnet μέσω μιας συμφωνίας εξαγοράς χρέους που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Πυρήνας της εξυγίανσης της Forthnet είναι ο μηδενισμός του δανεισμού της, σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις που σχεδιάζει ο βασικός μέτοχός της, οι οποίες πρόκειται να ενταθούν τη φετινή χρονιά.

H Forthnet επιδιώκει να αυξήσει το σύνολο των συνδρομητών της, που διαμορφώνονται σήμερα σε 873.000, και διαθέτοντας νέα προϊόντα να ενισχύσει το μερίδιό της στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης. Και αυτό με δεδομένο ότι το ποσοστό διείσδυσης της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα τοποθετείται σε περίπου 35% και υπολείπεται σημαντικά της Ευρώπης.

Το πρώτο εξάμηνο, η Forthnet εμφάνισε έσοδα 125,2 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 6,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε περίπου 18 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό και για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που θα ενώσει τηλεπικοινωνιακά 34.000 φορείς του Δημοσίου.