Κομισιόν
Κομισιόν
Κομισιόν
Κομισιόν
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σημασία των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας CoViD-19 στην ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζεται στην Έκθεση Παρακολούθησης (Surveillance Report) που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN), όπως αναφέρεται με ανακοίνωση της τράπεζας.

Στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής (Φεβρουάριος 2021), επισημαίνεται ότι τα μέτρα στήριξης που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές ενίσχυσαν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση προς όφελος των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19, καθώς και η δράση επιδότησης επιτοκίου του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II), που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), οδήγησαν εντός του 2020 σε δανειοδοτήσεις προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα (ανά πρόγραμμα), συμβάλλοντας κατά περίπου +40% στις συνολικές ακαθάριστες ροές εταιρικών δανείων κατά τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η σημασία των παρεμβάσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναδεικνύεται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ανάλογες αναφορές έχουν γίνει και στις εκθέσεις του Μαΐου, του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Αναφορικά με την τελευταία έκθεση παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, σημείωσε: «Ο ρόλος και η επιρροή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας μετά την πανδημική κρίση, επιβεβαιώνονται διαρκώς από τους διεθνείς οργανισμούς.

Τόσο τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και οι διαδοχικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες ροές δανείων να υπερδιπλασιάστηκαν όχι μόνον για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πιστωτική αυτή επέκταση βοήθησε τις επιχειρήσεις για να καλύψουν κυρίως τις ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης αλλά και την διαθέσιμη ρευστότητα για επενδύσεις. Σήμερα όλοι διαπιστώνουν πως η Hellenic Development Bank διαθέτει -αποδεδειγμένα πιά- τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης προγραμμάτων καθώς και την ικανότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης».