Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι της αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, μετά την έγκριση της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η σύσταση εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στο μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετέχουν η περιφέρεια, το περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης και ο Δήμος Αθηναίων. Αντικείμενό του, μεταξύ άλλων, είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής.

Κατά την τοποθέτηση του ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και ότι «με διαφάνεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα θα γίνει σωστή αξιοποίηση του Οργανισμού, ο οποίος θα συμβάλει στην ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και στη μείωση της γραφειοκρατίας». Σημείωσε ότι η περιφέρεια αποκτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως αρμόζει στην ιστορική της βαρύτητα και τη στρατηγική της σημασία.

«Ειδικότερα σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19», όπως είπε.

Το θέμα εισηγήθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Ν. Πέππας και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα Επενδύσεων και Δικτύων Επιχειρήσεων, Ν. Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση του Οργανισμού, απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η περιφέρεια θα καταβάλει τα 6 εκατ. ευρώ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 1,8 εκατ. και ο Δήμος Αθηναίων 200.000 ευρώ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του επίσης για τη σύσταση του σχεδίου καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ποσού των 6 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, έκδοση ΑΦΜ κλπ.

Σύμφωνα με την απόφαση, πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού αναδείχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου και ως μέλη, από την παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική», ο Χ. Θεοδωρόπουλος, η Π. Λεονάρδου, η Γ. Αδαμοπούλου και ο Ι. Πάρσαλης, με αναπληρωτές τους Θ. Κουτσογιαννόπουλο και Γ. Αγγελόπουλο. Από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» ορίστηκαν μέλη η Β. Λάσκαρη Κρασοπούλου και ο Γ. Γρίβας, με αναπληρωτή τον Π. Χατζηπέρο. Από την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» ορίστηκε μέλος η Α. Αβραμίδου Λαμπροπούλου, με αναπληρωτή τον Σ. Αδαμόπουλο. Το ΔΣ θα συμπληρωθεί με τέσσερα μέλη που θα οριστούν από το Περιφερειακό Ταμείο και με ένα μέλος από τον Δήμο Αθηναίων.

Μέσω του Οργανισμού θα προωθηθεί ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περιφέρεια, καθώς και σημαντικές διεθνείς οικονομικές συνεργασίες.

Μεταξύ των ζητημάτων που θα απασχολήσουν την εταιρεία, είναι η μελέτη της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητάς της και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλληλα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της βελτίωσης των υποδομών κ.ά.

Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Τέλος, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα, μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με τη μορφή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», να συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιλογής της Περιφέρειας Αττικής ως μίας περιοχής προσέλκυσης νέων επενδύσεων.