Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε τρείς μέρες λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «Πρόγραμμα Γέφυρα» και, συγκεκριμένα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, που είναι η τελευταία ημέρα μετά  και την πρόσφατη παράταση ενός μηνός που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα αποτυπώνεται στον αριθμό των αιτήσεων που έφτασε τις 150.249 μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην α΄κατοικία. Οι δικαιούχοι θα λάβουν κρατική επιδότηση για συνολικό χρονικό διάστημα 9 μηνών. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των πληρωμών δόσεων δανείων.

Η επιδότηση θα αρχίσει να τρέχει από τις αρχές του 2021, καθώς μέχρι το Δεκέμβριο του 2020, οι τράπεζες υλοποιούν προγράμματα αναστολής των μηνιαίων δόσεων των στεγαστικών δανείων.

Από την 1.8.2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορονοϊό. Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

Κατηγορία δανείου 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο

 Εξυπηρετούμενο δάνειο

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 600  ευρώ ) 90% 80% 70%

 Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 500  ευρώ) 80% 70% 60%

 Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που έχει ήδη καταγγελθεί

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 300 ευρώ ) 60% 50% 30%

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνεις ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστραφεί η κρατική επιδότηση.

Το κλειδί το προγράμματος το κρατούν οι τράπεζες για τους «κόκκινους» δανειολήπτες  που δεν έχουν καταβάλει τις μηνιαίες δόσεις των  τελευταίων  τριών μηνών. Εκτιμάται  ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 300.000 δανειολήπτες  οι οποίοι πρέπει να αποδεχθούν  τη ρύθμιση της τράπεζας  για να χαρακτηριστεί  βιώσιμο  το δάνειο.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, www.keyd.gov.gr.