Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε απόσταση αναπνοής από το λουκέτο βρίσκονται περίπου 250.000 επιχειρήσεις, ανάμεσα τους οι ατομικές, στην περίπτωση που το υπουργείο Οικονομιών δεν προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές του Σχεδίου Νόμου για τη Ρύθμιση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Πρόκειται για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα που θα τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος.

Πάντως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών τείνει ευήκοον στους Φορείς που ζητούν την αναμόρφωση άρθρων με την προοπτική να γίνει πιο ευνοϊκός για τους οφειλέτες, ενώ η σημερινή εκδοχή αναδεικνύει τους πιστωτές σε βασικούς πρωταγωνιστές.

Ένα από τα ζητήματα που «καίει» του Φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση ήταν ότι στην πράξη οι Τράπεζες θα διαμορφώνουν την αξία των ακινήτων του οφειλέτη που οδηγείται σε πτώχευση.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η τιμή της πρώτης προσφοράς προσδιορίζεται από δύο πιστοποιημένους εκτιμητές οι οποίοι όμως προσλαμβάνονται από τον σύνδικο που διορίζεται από το Δικαστήριο μετά από αίτηση της πλειοψηφίας των πιστωτών που για το σύνολο των οφειλετών είναι οι τράπεζες.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς, ο σύνδικος προσλαμβάνει δύο πιστοποιημένους εκτιμητές της παρ. Γ του ν. 4152/2013. Η τιμή πρώτης προσφοράς τίθεται ως ίση με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

Ωστόσο, το πιο οδυνηρό για τους υποψηφίους προς πτώχευση με περιουσιακά στοιχεία είναι ότι «Δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά του προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πάντως, έγκυρη πηγή του υπουργείου Οικονομικών απορρίπτει τους ισχυρισμού ότι η τιμή της πρώτης προφοράς θα διαμορφώνεται από την τράπεζα διότι στην τελική τιμή του ακινήτου θα παρεμβαίνει αλγόριθμος στη διαμόρφωση της αξίας του ακινήτου οι οποίες θα συμπλέουν με αυτές που θα έχει ορίσει το Δημόσιο με τη διαδικασία διαμόρφωσης των νέων αντικειμενικών αξιών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι επιβάλλονται οι αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα, ενώ στην περίπτωση που ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων με τη σημερινή του μορφή την επομένη θα οδηγούν σε λουκέτο 250.000 επιχειρήσεις διότι το ύψος των χρεών που έχει τεθεί προς πτώχευση είναι οι 30.000 ευρώ , σημειώνοντας ότι έχει υποβάλλει αίτημα το κατώφλι των χρεών να ανέλθει άνω των 150.000 ευρώ διότι η αρχική διάταξη πιάνει σχεδόν όλες τις ατομικές επιχειρήσεις.

Ακόμη, θεωρεί αναγκαίο να προστατευθεί η πρώτη κατοικία του οφειλέτη διότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έλαβε τραπεζικό δανεισμό βάζοντας ως εγγύηση το σπίτι του.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ζητάει η πρώτη κατοικία των επιχειρηματιών να προστατεύεται όπως του ιδιώτη Προσθέτει ότι δίχτυ προστασίας πρέπει να ανέλθει πάνω από τις 200.000 . Επιπλέον θεωρεί χρήσιμο ο νομοθέτης να αλλάξει το εισόδημα επιβίωσης που οδηγούνται σε πτώχευση από τα 540 ευρώ το μήνα να ανέλθει σε 1000 ευρώ το μήνα για να επιβιώσει. .

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ΓΣΕΒΕΕ, που κρούει το κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον των επιχειρήσεων με την εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν βίαιες αλλαγές στην επιχειρηματική βάση της εγχώριας οικονομίας με τους πιστωτές να διαμορφώνουν το νέο τοπίο στην αγορά των ακινήτων και της οικονομίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το άρθρο 64 προσδιορίζει πως διορίζεται ο σύνδικος που θα αναλάβει τη διαδικασία πτώχευσης. Το πτωχευτικό δικαστήριο, με την απόφαση του άρθρου 7, ορίζει ως σύνδικο πρόσωπο το οποίο διαθέτει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το δωδέκατο κεφάλαιο του παρόντος κώδικα. Σύνδικος διορίζεται ο προτεινόμενος από τον αιτούντα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής υποβολής αίτησης πτώχευσης χωρίς την πρόταση συνδίκου. Αν ο αιτών είναι ο οφειλέτης και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που προτείνει άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Αν υποβληθούν περισσότερες τέτοιες παρεμβάσεις, διορίζεται το πρόσωπο που προτείνεται από τους πιστωτές που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.