Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου
Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου
Πηγή Εικόνας: ΔΕΔΑ ΑΕ

Φαίνεται ότι έβαλαν μυαλό στην ΔΕΔΑ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ) και θυμήθηκαν τη συμβολή της ΕΕ στις προγραμματιζόμενες επενδύσεις, μετά από τον δημόσιο έλεγχο που ασκήθηκε σε όσα λέγονταν από πλευράς της εταιρείας και του εποπτεύοντος ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέδειξε τον Σεπτέμβριο η EURACTIV.gr και δημοσίευσε το economix.gr, οι συνεργαζόμενες (στα πλαίσια του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας») εφημερίδες της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και οι συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, η ΔΕΔΑ και το ΥΠΕΝ συστηματικά «ξεχνούσαν» να αναφέρουν τη χρηματοδοτική συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου σε νέες περιοχές και πόλεις της χώρας. Αφορμή για τις αποκαλύψεις και την κριτική υπήρξε η ανακοίνωση από ΥΠΕΝ και ΔΕΔΑ του έργου της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το ρεπορτάζ της EURACTIV.gr κατέγραφε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς ξέχασαν να αναφέρουν ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, δηλαδή από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που δίνει τους πόρους στην Ελλάδα.

Σημειώναμε επίσης ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί (τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013) επιβάλλουν σε κάθε ενέργεια δημοσιότητας, δημοσιοποίησης κλπ να αναφέρεται η χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ, πράγμα που τόσο η ΔΕΔΑ όσο και το ΥΠΕΝ δεν πράττουν συστηματικά (καθώς υπήρχαν τουλάχιστον δύο επίσημες ανακοινώσεις όπου παραλείπεται αυτή η αναφορά). Όπως σημειώναμε χαρακτηριστικά, πέρα από ζητήματα νομιμότητας των δαπανών, που άλλοι έχουν δουλειά να κρίνουν, εντυπωσιάζει η πολιτική επιλογή της «παράταξης των ευρωπαϊκών επιλογών», στελέχη της οποίας διοικούν τόσο στο ΥΠΕΝ όσο και στη ΔΕΔΑ, να αποσιωπήσουν την ευρωπαϊκή συμβολή σε ένα μεγάλο, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, project που αλλάζει τη ζωή των πολιτών.

Προφανώς η εκτεταμένη δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα της «παράλειψης» των αρμοδίων, συνέτισε, όσον αφορά τις πρακτικές δημοσιότητας που ακολουθούνται, τη ΔΕΔΑ – και το εποπτεύον ΥΠΕΝ. Έτσι στη νέα ανακοίνωσή της με θέμα την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς που θα φέρουν το φυσικό αέριο στην ΑΜΘ, η ΔΕΔΑ δίνει πλέον έμφαση στη χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ. Ο δημόσιος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε δηλαδή τους υπευθύνους να αναφέρουν τις πηγές χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους και την πολιτική συνοχής της ΕΕ σε τουλάχιστον τρία σημεία (από κανένα στις προηγούμενες ανακοινώσεις) και μάλιστα με ρητή αναφορά σε όλα τα σχετικά επίπεδα διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ: αναφορά σε γενικό επίπεδο για το ΕΣΠΑ 2014-2020, μνεία στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ακόμη και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του συγκεκριμένου ΠΕΠ.

Αξίζει, ακόμη, να σημειώσουμε, και την έμπρακτη αναγνώριση του λάθους της ΔΕΔΑ – κατόπιν εορτής – στην αρχική της ανακοίνωση. Το ΔΤ της 7ης Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα της εταιρείας έχει διορθωθεί πλέον με αναφορά στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, με προσθήκη μίας πρότασης που δεν περιλαμβάνονταν στα δελτία τύπου που κυκλοφόρησαν προς τα ΜΜΕ. Αψευδής μάρτυρας τόσο τα δημοσιεύματα εκείνης της ημέρας στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο όσο και το (κοινό σε περιεχόμενο με της ΔΕΔΑ) δελτίο τύπου του εποπτεύοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου η συγκεκριμένη αναφορά στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει και μαρτυρεί (ακόμη…) ότι αλλιώς είχε κυκλοφορήσει…

Δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ:

ΔΕΔΑ-ΥΠΕΝ «ξέχασαν» τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στα έργα φυσικού αερίου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υποβολή προσφορών για τους διαγωνισμούς που θα φέρουν το φυσικό αέριο στην ΑΜΘ

Η ανακοίνωση της ΔΕΔΑ ΑΕ, έχει ως εξής, όπως κατέγραψε νωρίτερα το economix:

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών διεθνών ανοικτών διαγωνισμών που προκήρυξε η ΔΕΔΑ, για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στους δύο διαγωνισμούς, για την επιλογή αναδόχων των έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου και συνδέσεων καταναλωτών στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη, Δράμα προσήλθε ικανοποιητικός αριθμός οικονομικών φορέων, μεταξύ των οποίων και ορισμένες από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες και κοινοπραξίες του κατασκευαστικού κλάδου, καταθέτοντας εμπρόθεσμα οικονομικές και τεχνικές προσφορές. Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σημειώνεται ότι τα έργα σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 33,45 εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με το ποσό των 16,68 εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ορεστιάδα και την Καβάλα  για τις οποίες τα έργα θα δημοπρατηθούν εντός του Νοεμβρίου 2020.

Τα έργα της ΔΕΔΑ στις έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι συνολικού προϋπολογισμού 56,6 εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και προβλέπουν έως το 2024:

  • Την κατασκευή 496 χιλιομέτρων δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης.
  • Τουλάχιστον 15.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών). Ο αριθμός των συνδέσεων μπορεί να είναι πολλαπλάσιος, εφόσον υπάρξει ανάλογη ζήτηση από την τοπική κοινωνία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, δήλωσε:

«Η κατάθεση προσφορών από σημαντικές εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΔΑ και το μεγάλο έργο που θα φέρει το φυσικό αέριο στην ελληνική περιφέρεια, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και την ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Στόχος μας είναι, τώρα, η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους πριν το τέλος του έτους και την υλοποίηση του έργου με βάση το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει».

Και μια έλλειψη ευαισθησίας

Παρότι είναι γνωστό σε όλους (και ειδικά στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ που έχει θητεύσει σε θέσεις ευθύνης στο κράτος και στην αυτοδιοίκηση) ότι η τρέχουσα περίοδος είναι η «γιορτή» της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ με τη διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας (Πόλεων και) Περιφερειών στις Βρυξέλλες, με συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων, η ΔΕΔΑ, παρότι αναγνώρισε τη χρηματοδοτική συμβολή του ΕΣΠΑ, δεν είχε την ευαισθησία να αναφέρει την προέλευση αυτών των χρημάτων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ. Το χρονικό σημείο αυτής της έλλειψης ευαισθησίας, βγάζει μάτι… Σημειώνουμε ότι στην κορυφή της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ έχει αναρτηθεί banner που αναφέρει τη χρηματοδότηση της εταιρείας (και του site) από την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ 2014-2020.