Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην υιοθέτηση δέσμης μέτρων για την καλύτερη ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού στοχεύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΑ πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

Το θέμα αναφέρθηκε και στη χθεσινή τηλε-ημερίδα της Επιτροπής, που διοργανώθηκε στο ίδιο πλαίσιο πρωτοβουλιών.

Η τηλε-ημερίδα αποσκοπούσε στο να δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια δημόσιου διάλογου για το εν λόγω θέμα, το οποίο, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποτελεί όχι μόνο εθνική προτεραιότητα αλλά και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, η τηλε-ημερίδα είχε σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της χώρας για την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στους κανόνες ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής έχει συντάξει ένα έγγραφο εργασίας όπου αναπτύσσονται τόσο οι αποκλίσεις όσο και οι συνέργειες μεταξύ της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης στις διάφορες εκφάνσεις της και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Το εν λόγω έγγραφο, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, έλαβε θετικά σχόλια και από την επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ σε πρόσφατη ομιλία της με την οποία ανακοίνωσε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα.

Την τηλε-ημερίδα παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας της Επιτροπής Ανταγωνισμού περισσότεροι από 1.500 ενδιαφερόμενοι, από όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η τηλε-ημερίδα διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες: α) στον βαθμό που το δίκαιο του ανταγωνισμού μπορεί να δημιουργεί εμπόδια σε πρωτοποριακές συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την προαγωγή της βιωσιμότητας, β) στη νομική, πολιτική και επιχειρηματική προσέγγιση της δυνατότητας και των προοπτικών ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και άλλων κοινωνικών εννοιών βιωσιμότητας στο αναλυτικό πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, γ) πως μπορεί να επηρεάσει η Ατζέντα για την Πράσινη Ανάπτυξη το επιχειρηματικό περιβάλλον και ποιες οι συνέπειες για το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους στην Ελλάδα, και δ) ποιες οι προοπτικές προσαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού με διάφορους στόχους βιωσιμότητας και προστασίας της κοινωνικής δικαιοσύνης την επόμενη δεκαετία.