Χαρτί Ανακύκλωση Δέμα
Χαρτί Ανακύκλωση Δέμα
Πηγή Εικόνας: Ben Kerckx / Pixabay

Ως μια από τις πιο ελεγχόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα χαρακτηρίζει την αδειοδότηση των λατομείων η διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας- Θράκης, επισημαίνοντας ότι για να λάβει κάποιος μια τέτοια άδεια χρειάζεται να συγκεντρώσει 57 δημόσια έγγραφα και να εξασφαλίσει 101 υπογραφές, μεταξύ άλλων από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δασικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές αρχές και φορείς διαχείρισης προστατευτόμενων περιοχών.

«Δεν υπάρχει καμία ανεξέλεγκτη λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, με αφορμή το καθεστώς προστασίας του Βώλακα κι ενόψει του νέου χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου επισημαίνεται ότι η σημασία του κλάδου τόσο για την κοινότητα του Βώλακα, όσο και για ολόκληρο τον νομό Δράμας είναι τεράστια, σε όρους τόσο οικονομικούς, όσο και απασχόλησης: «Η πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής εργάζεται άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο του μαρμάρου και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Δήμου προέρχεται από τα μισθώματα των λατομείων. Η συνεισφορά του κλάδου στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ) του νομού Δράμας καλύπτει το 31% του ΑΠΠ του νομού. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων μαρμάρων με έδρα τη Δράμα καλύπτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018, το 49% των πωλήσεων όλων των κλάδων του νομού. Επίσης το 80% της παραγωγής μαρμάρων της χώρας προέρχεται από τα λατομεία της ευρύτερης περιοχής Δράμας και Καβάλας» υπογραμμίζεται και τονίζεται ότι, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, η οποιαδήποτε θεσμική παρέμβαση για το θέμα πρέπει να είναι προσεγμένη και υπεύθυνη.

Όπως επισημαίνεται, οι ορυκτοί πόροι και τα μάρμαρα δεν είναι ανεξάντλητοι, οπότε η βιωσιμότητά τους προϋποθέτει τη σταθερή πρόσβαση σε έρευνα και ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων και τη δυνατότητα επέκτασης των εκμεταλλεύσεων σε γειτονικούς χώρους όταν εξαντληθούν τα αποθέματα. «Τα σημαντικότερα λατομεία της περιοχής του Βώλακα μετά από 40 χρόνια συνεχούς εκμετάλλευσης βρίσκονται στο στάδιο της εξάντλησης» υποστηρίζει η διοίκηση του Συνδέσμου, εξηγώντας ότι από το στάδιο της έρευνας έως τη μίσθωση και την εκμετάλλευση ενός λατομείου απαιτούνται περισσότερα από πέντε χρόνια. Μετέπειτα, από τη μίσθωση ως την πλήρη παραγωγική ανάπτυξη ενός λατομείου μαρμάρου χρειάζεται τουλάχιστον άλλη μια πενταετία, ενώ οι πιθανότητες επιτυχίας στις έρευνες για την διαπίστωση ύπαρξης εμπορεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου είναι μικρότερες από 1%.

Κατά τη διοίκηση του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά μιας απόφασης αν κρίνει ότι αυτή δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και να ζητήσει την κατάργηση ή την τροποποίησή της. Κάνοντας χρήση του δικαιώματος αυτού, για το προστατευτικό δάσος του Βώλακα είναι σε εξέλιξη προσφυγή κατά της σχετικής απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αίτημα τροποποίησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (σ.σ. προστατευτικό δάσος αποκαλείται η δασική έκταση με ιδιαιτέρα προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπογείων υδάτων). «Όποιος επιθυμεί να τοποθετηθεί οφείλει να κατανοήσει τι σημαίνει προστατευτικό δάσος για τη δασική νομοθεσία, σε τι διαφέρει από το προστατευόμενο τοπίο ή την προστατευόμενη περιοχή και ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία για την εφαρμογή τους, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.