Πηγή Εικόνας: Photo by Juhasz Imre from Pexels

Περισσότερα από τρία χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλειστηριασμού του πρακτορείου Ευρώπη Α.Ε.

Υπενθυμίζεται πως η ίδια η διοίκηση της εταιρείας είχε καταθέσει το Νοέμβριο του 2017 αίτηση στάσης πληρωμών και ζητούσε, στη συνέχεια, την ένταξη σε καθεστώς πτώχευσης προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η διοίκηση με έγγραφό προς το ΓΕΜΗ διοίκησης ζήτησε να ορισθεί ως χρόνος παύσης πληρωμών η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της εταιρείας.

Επιπλέον, απαιτούσε να ορισθεί εισηγητής και σύνδικος της πτώχευσης, όπως και η σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας και να γίνουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις.

Από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2021, όταν και ορίστηκε η ημερομηνία  πλειστηριασμού της εταιρείας Ευρώπης Α.Ε., μεσολαβούν περίπου 37 μήνες. Δηλαδή πέρασαν τρία χρόνια και 20 ημέρες προτού φθάσει ο πιστωτής να διεκδικήσει τα χρήματά του, αξιοποιώντας τη διαδικασία του πλειστηριασμού για βγάλει στο σφυρί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η Εθνική Τράπεζα εκκίνησε τη διαδικασία ως επισπεύδουσα, λόγω οφειλών της εταιρείας προς την τράπεζα. Είχε Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 6.000.000 ευρώ, από τον Οκτώβριο του 2008. Μετά από 7 χρόνια, κατέστη ληξιπρόθεσμο και, συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2015 για το ποσό 4 εκατ. ευρώ. Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας, είχε εγγραφεί προσημείωση ύψους 6,6 εκ. ευρώ επί ακινήτου 12.216 m2 και οικοπέδων 17.692 m2, ενώ παράλληλα προχώρησε σε Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου ύψους 4.000.000 ευρώ το Δεκέμβριο 2009.

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε προσημείωση υποθήκης για όλα τα επιμέρους αγροτεμάχια, για το ποσό 4.763.882,00 ευρώ. Ακόμη έκανε και δεύτερη προσημείωση υποθήκης για ποσό 6.600.000,00 ευρώ, για όλα τα επιμέρους αγροτεμάχια της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ.

Στον πλειστηριασμό του Ιανουαρίου 2021 βγαίνει στο σφυρί ένα οικόπεδο, μετά του επ’ αυτού κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην Παιανία Αττικής συνολικής έκτασης 12.754,79 τ.μ. που περιλαμβάνει τα βασικά κτήρια, όπως και οι βιομηχανικοί χώροι των πιεστηρίων, τα κτήρια της διοίκησης, όπως και βοηθητικοί χώροι.

Έγκριτοι νομικοί κύκλοι κάνουν λόγο για παθογένειες της κρατικής μηχανής, ενώ οι χρόνοι  ικανοποίησης για τον πιστωτή ή τους πιστωτές δεν πληρούν τους μέσους ευρωπαϊκούς χρόνους, με αποτέλεσμα το κόστος χρηματοδότησης να διατηρείται ψηλά, όταν ο πιστωτής δεν μπορεί να κινηθεί άμεσα για την είσπραξη της οφειλής και εμποδίζεται από την  γραφειοκρατία.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Ευρώπη ΑΕ ήταν η οικογένεια Μπόμπολα, που ήταν στο επίκεντρο της επιχειρηματικής πολιτικής ζωής για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ως αιχμή του δόρατος ήταν ο κατασκευαστικός όμιλος Άκτωρ, μετέπειτα Ελλάκτωρ και, σήμερα, ο κατασκευαστικός όμιλος διοικείται από τους αδελφούς Καλλιτσάντση.