Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Μηλάκι της ΑΓΕΤ Ηρακλής
Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Μηλάκι της ΑΓΕΤ Ηρακλής
Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Μηλάκι της ΑΓΕΤ Ηρακλής
Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Μηλάκι της ΑΓΕΤ Ηρακλής
Πηγή Εικόνας: ΑΓΕΤ Ηρακλής

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής τσιμέντων της εταιρείας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», που λειτουργεί στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.

Με την τροποποίηση της ΑΕΠΟ η τσιμεντοβιομηχανία μπορεί να αξιοποιεί τα εναλλακτικά καύσιμα RDF-SRF προκειμένου να πετύχει τους εξής στόχους:

  • απεξάρτηση από ρυπογόνα συμβατικά (ορυκτά) καύσιμα,
  • μείωση των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
  • περιορισμό του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή,
  • μείωση του κόστους ενέργειας αλλά και διαχείρισης αποβλήτων
  • προστασία της ατμόσφαιρας και καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής.

Για την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναγκαίος χρόνος, -πέραν του από τον νόμο προβλεπόμενου- για να διατυπωθούν και να αξιολογηθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων, υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων της περιοχής. Επίσης, τέθηκαν αυστηροί όροι για τη συνεχή καταγραφή των αέριων ρύπων καθώς και την υποχρεωτική λειτουργία ανοικτής πλατφόρμας με ελεύθερη πρόσβαση ώστε να ενημερώνεται ο κάθε πολίτης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου, τονίζει το ΥΠΕΝ.

Θυμίζουμε ότι το θέμα της ανανέωσης της ΑΕΠΟ προκάλεσε σωρεία συζητήσεων το τελευταίο διάστημα και έγινε εστία αντιπαραθέσεων στη Θεσσαλονίκη.

Στην εγκριτική της τροποποίησης της ΑΕΠΟ απόφαση, το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι καθώς η μονάδα έχει αδειοδοτηθεί παλαιότερα, η προσθήκη ενός μόνο νέου κωδικού στα δευτερογενή καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται (και τα συνοδά έργα) δεν τεκμαίρει μεγάλη διαφοροποίηση των επιπτώσεων, ενώ σημειώνεται ότι οι τοπικοί φορείς συμμετείχαν εκτενώς στη διαβούλευση (χωρίς να κάνει αναφορά στις συγκεκριμένες αντιρρήσεις τους). Και φυσικά τονίζει τόσο τις νέες δράσεις δημοσιότητας που αποφάσισε η ίδια η ΤΙΤΑΝ όσο και το σύμφωνο εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και τσιμεντοβιομηχανίας που υπεγράφη λίγο πριν τις εκλογές του Ιούλη του 2019.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρη την εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΝ.

Πάντως σημειώνουμε και εμείς από την πλευρά μας ότι, προφανώς λόγω των συζητήσεων που προκλήθηκαν το τελευταίο διάστημα, το ΥΠΕΝ επιλέγει όλοι οι ισχυρισμοί του στη σχετική ανακοίνωση να είναι απρόσωποι, δηλαδή να μη φέρει το βάρος των συγκεκριμένων ισχυρισμών κανένα μέλος της πολιτικής ηγεσίας. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας, αποκλειστικός υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και του Γραφείου Τύπου είναι ο αρμόδιος Υπουργός…

Καλές ευρωπαϊκές πρακτικές

Το ΥΠΕΝ σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση  προάγει τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων RDF/SRF ως βιώσιμη πρακτική στην τσιμεντοβιομηχανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal). Η παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα εφαρμόζεται παραδοσιακά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία. Σε πολλές χώρες, μάλιστα, η αξιοποίηση αυτή γίνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας (π.χ. Κοπεγχάγη και Παρίσι).

ΣτΕ: «Ορθή πολιτική διαχείρισης αποβλήτων»

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, για την ΑΕΠΟ της συγκεκριμένης τσιμεντοβιομηχανίας, το 2014 είχε κατατεθεί αίτηση ακύρωσής της  στο ΣτΕ από τον Δήμο Π. Μελά, η οποία και απορρίφθηκε το 2017.

Στην απόφαση του ΣτΕ σημειώνεται πως: «η χρήση αποβλήτων ως εναλλακτικών καυσίμων από τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου ενθαρρύνεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ως εργασία ανάκτησης ενέργειας… για τη μείωση των εκπομπών και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα που τα απόβλητα θα παρήγαν αν οδηγούντο σε χώρους υγειονομικής ταφής…»

Επιπλέον, η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει: «Η χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί σημαντική παράμετρο της ορθής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων και συνιστά η ίδια εφαρμογή των αρχών που απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος».

Προτεραιότητα η αξιοποίηση των υπολειμμάτων από το 2015

Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Χώρας – που εγκρίθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- αναφέρεται χαρακτηριστικά ως προτεραιότητα:

«Η αξιοποίηση της ενεργοβόρου εγχώριας βιομηχανίας (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία κ.λπ.) για την απορρόφηση των παραγόμενων εναλλακτικών καυσίμων και διερεύνηση δυνατοτήτων σε υποδομές συνεπεξεργασίας / συναποτέφρωσης».

Για να επιτευχθεί δε αυτός ο σκοπός, στις ειδικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπεται η σύναψη εθελοντικών συμφωνιών με φορείς της βιομηχανίας για την απορρόφηση δευτερογενών υλικών και καυσίμων προς ανάκτηση ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προηγούμενη κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτης Φάμελλος υπέγραψε εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με την Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ ΑΕ στις 3 Ιουλίου 2019 με τίτλο «Για την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία, στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας».