Πεζόδρομοι στο Μοσχάτο Αττικής
Πεζόδρομοι στο Μοσχάτο Αττικής
Πηγή Εικόνας: Wikimedia Commons - G Da

Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι συγκοινωνιολόγοι για την επιστροφή στην κανονικότητα, δεδομένου ότι η καραντίνα μείωσε σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς στους δρόμους έβγαιναν ολοένα και λιγότερα οχήματα. Παράλληλα, οι πολίτες φαίνεται πως έκαναν στροφή στην «πράσινη» κινητικότητα, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεγαν το ποδήλατο ή το πατίνι για να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές.

Έτσι, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων τάσσεται κατά της αλόγιστης χρήσης των ΙΧ οχημάτων και υπέρ της στήριξης με πόρους των δημόσιων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, της προώθησης  των ήπιων μέσων μετακίνησης και της δημιουργίας νέων χώρων ψυχαγωγίας, άθλησης και πρασίνου.

Όπως αναφέρουν, η πανδημία του ιού COVID 19 έχει αναπόφευκτα επηρεάσει δραματικά τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, όπως και κάθε άλλη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

«Οι μαζικές μεταφορές ειδικότερα, εκ των πραγμάτων παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες η συνάθροιση και ενίοτε ο συνωστισμός πολλών επιβατών σε μικρό, κλειστό χώρο, είναι αναπόφευκτος. Ως εκ τούτου, είναι σαφές από υγειονομική σκοπιά ότι η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς (ιδιαίτερα αστικών) αντενδείκνυται, ειδικά όταν τα μέσα λειτουργούν κοντά στη μεταφορική ικανότητά τους. Παρόλα αυτά, δεδομένου του ρόλου και της ιδιαίτερης σημασίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην κινητικότητα των πολιτών, στην κοινωνία και στην οικονομία, είναι αναγκαία η παροχή τουλάχιστον ανεκτού μεταφορικού έργου στις ελληνικές πόλεις. Ιδιαίτερα δε, δεδομένων και των δυσχερών εκτιμήσεων για την οικονομική κατάσταση των πολιτών στο επόμενο χρονικό διάστημα, η παροχή αυτών των υπηρεσιών σε πολίτες με οικονομικές δυσχέρειες ή δεσμευμένους επιβάτες κρίνεται κρίσιμη» εξηγούν.

Σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους, η εκτεταμένη χρήση ΙΧ ενδεχομένως να οδηγήσει τόσο σε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων όσο και της ρύπανσης στα αστικά κέντρα. «Η όποια δε επιδείνωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ποιότητας του αέρα είναι σαφές ότι θα έχουν και αυτές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών (οι οποίες επιπτώσεις δυστυχώς ενίοτε υποβαθμίζονται από την πολιτεία και τους πολίτες). Είναι επιτακτική η δραστική απελευθέρωση και διάθεση του δημόσιου χώρου των πόλεων μας προς όφελος του περπατήματος, του ποδηλάτου και των δραστηριοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας» τονίζουν.

Οι προτάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Ο ΣΕΣ προτείνει τα παρακάτω:

-Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα μέτρα προώθησης της χρήσης ΙΧ στα αστικά κέντρα είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και ΕΚΤΑΚΤΑ και ότι η Ελληνική πολιτεία τάσσεται αναφανδόν υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας και της λελογισμένης χρήσης ιδιωτικών μέσων (σε συνθήκες κανονικότητας).

Η δε προτροπή για χρήση των ιδιωτικών μέσων πρέπει να συνοδευτεί από εκτενή και αυστηρή αστυνόμευση, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους οδηγούς.

-Είναι επιτακτική η εκπόνηση, υλοποίηση και προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάκαμψης της λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και της προσέλκυσης επιβατών σε αυτά, μετά την ευκταία μετάβαση στην προηγούμενη (ή σε όποια) κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

-Είναι κρίσιμη η αύξηση των πόρων του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, σε συνάρτηση βέβαια με τις δυνατότητές και αντοχές της Εθνικής Οικονομίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν και να διατυπωθούν ταχείες και εύκολα υλοποιήσιμες λύσεις για την προστασία των χρηστών μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και για τον μετριασμό του φόβου πολλών εξ αυτών.

-Με δεδομένη την αυξημένη πεζή ή με ποδήλατα μετακίνηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας (για ατομική άσκηση και ελλείψει άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων), αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία το να προωθηθούν τα ήπια μέσα μετακίνησης (και τα εγγενή πλεονεκτήματά τους για την υγεία και την οικονομία) αντί των μηχανοκίνητων ιδιωτικών μέσων.

Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις, το σύνθημα «Μένουμε ασφαλείς» θα \πρέπει να μεταφράζεται ως «Περπατάμε περισσότερο αλλά με ασφάλεια».

-Είναι επιτακτική η δραστική απελευθέρωση και διάθεση του δημόσιου χώρου των πόλεων μας προς όφελος του περπατήματος, του ποδηλάτου και των δραστηριοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας.

– Tην κρίσιμη αυτή περίοδο, πρέπει να επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από τους τραυματίες οδικών ατυχημάτων. Έτσι είναι απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, όμοια με εκείνα άλλων κρατών, όπως κυρίως η γενικευμένη θέσπιση ορίων ταχύτητας 30 Km/h σε ευρείες κεντρικές περιοχές των πόλεων και η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης των επικίνδυνων παραβάσεων, οι οποίες έχει παρατηρηθεί ότι αυξήθηκαν.

-Τέλος, η προώθηση της τηλε-εργασίας και του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων (ειδικά με ΙΧ) είναι αναγκαιότερη από ποτέ.