Μερική εικόνα της μονάδας παραγωγής γράσσου της LPC ΑΕ στον Ασπρόπυργο
Μερική εικόνα της μονάδας παραγωγής γράσσου της LPC ΑΕ στον Ασπρόπυργο
Πηγή Εικόνας: LPC

Όπως αναφέραμε χθες αναλυτικά η LPC, εταιρεία λιπαντικών μέλος του Ομίλου Motor Oil, επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η LPC λοιπόν προχώρησε στην κατασκευή υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής γράσου 3.000 ΜΤ/ ετησίως, σε μία επένδυση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Η μονάδα βρίσκεται μέσα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες στο είδος της και εφαρμόζει τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες. Είναι ικανή να παράγει μία πλήρη σειρά γράσων λιθίου, ασβεστίου αλλά και συνθετικών γράσων. Το γράσο χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, σε μηχανολογικές και ηλεκτρονικές κατασκευές, σε μηχανήματα έργων και εργοτάξια, στη ναυτιλία, στα μηχανήματα αγροτικής παραγωγής και σε δεκάδες τομείς και χρήσεις της πραγματικής οικονομίας.

Το economix.gr παρουσιάζει με λίγα λόγια το προφίλ της νέας αυτής μονάδας της LPC για την παραγωγή γράσου

Μερική εικόνα της μονάδας παραγωγής γράσσου της LPC ΑΕ στον Ασπρόπυργο
Πηγή Εικόνας: LPC

 

Η νέα μονάδα με μια ματιά

 • Δυναμικότητα παραγωγής 3.000 τόνων γράσου ανά έτος, βασιζόμενη σε παραγωγή ανά παρτίδες (batch) και λειτουργία δύο βαρδιών.
 • Ευέλικτη και σύγχρονη μονάδα με υψηλό βαθμό αυτοματισμού, ικανή να παράγει διαφόρους τύπους γράσου από απλά συμβατικά γράσα έως τους πιο εξελιγμένους τύπους συμπλόκων.
 • Η μοναδική μονάδα στην Ελλάδα που εφαρμόζει σύγχρονη τεχνολογία για την παραγωγή γράσων.
 • Κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την ΑΒΒ Cellier, μία έμπειρη εταιρεία στοn σχεδιασμό και την κατασκευή τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και αυτοματισμών, προορισμένων για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Ύψος επένδυσης: 3,5 εκ. €.
 • Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στο έργο ξεπέρασε τους 200, ενώ το σύνολο των ανθρωποωρών ανήλθε σε περίπου 3 εκατομμύρια.
 • Χρόνος κατασκευής: 12 μήνες χάρη στην πρωτοποριακή διαχείριση της ανέγερσης.
Τοποθεσία

Η νέα μονάδα βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του διυλιστηρίου της LPC AE που απέχει περίπου 20 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Καταλαμβάνει επιφάνεια 550m2 και χωροθετήθηκε δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα Ανάμειξης και Συσκευασίας λιπαντικών.

Μερική εικόνα της μονάδας παραγωγής γράσσου της LPC ΑΕ στον Ασπρόπυργο
Πηγή Εικόνας: LPC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μονάδας

 • Σύγχρονη τεχνολογία
  • αντιδραστήρας υπό πίεση εφοδιασμένος με εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα (σερπαντίνες) για την κυκλοφορία διαθερμικού λαδιού και με αναδευτήρα πυθμένα υψηλής διασποράς εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας και ανάμιξης.
  • τελικά δοχεία ανάμιξης (finishing kettles) αποτελούμενα από δύο αναμικτήρες αντίστροφης περιστροφής ικανούς να χειριστούν παχύρευστα γράσα με συνεκτικότητα έως NLGI 3 και εξωτερικά σπειρώματα (σερπαντίνες) για την κυκλοφορία νερού ψύξης ή ατμού καλύπτοντας θερμοκρασιακές απαιτήσεις παραγωγής διαφόρων τύπων γράσων.
 • Πρώτες ύλες: Βασικά λιπαντικά (ορυκτής και συνθετικής βάσης), λιπαρά οξέα, υδροξείδια μετάλλων, πρόσθετα.
 • Παραγόμενα προϊόντα:

Γράσα μεταλλικής βάσης σάπωνα, μικτής βάσης, συμπλόκων καθώς και γράσων μη μεταλλικής βάσης με βαθμούς συνεκτικότητας NLGI 00 έως NLGI 3:

 • Γράσα βάσης λιθίου, ασβεστίου, μικτής και ανόργανης.
 • Σύμπλοκα λιθίου, ασβεστίου και σουλφουνικού ασβεστίου.
 • Γραφιτούχα και μολυβδενίου.
Μερική εικόνα της μονάδας παραγωγής γράσσου της LPC ΑΕ στον Ασπρόπυργο
Πηγή Εικόνας: LPC

 

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

 • Πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα.
 • Μικρότερος χρόνος παραγωγής, συγκριτικά με συμβατικές μονάδες που διαθέτουν ατμοσφαιρικό αντιδραστήρα.
 • Σταθερή ποιότητα προϊόντος – ιχνηλασιμότητα πρώτων υλών, πλήρης έλεγχος εκτέλεσης συνταγών, παραμέτρων λειτουργίας και ακολουθιών παραγωγικής διαδικασίας.
 • Επαναληψιμότητα και εξάλειψη αστοχιών παραγωγικής διαδικασίας.
 • Μειωμένες απώλειες (παραγωγή slop) λόγω του compact σχεδιασμoύ της μονάδας σε δυο επίπεδα.

Προδιαγραφές ασφαλείας / Περιβαλλοντικά standards /Διασφάλιση Ποιότητας

 • Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχετικά με το περιβάλλον, την αειφορία και την ασφάλεια, με την εφαρμογή βέλτιστων βιομηχανικών πρακτικών.
 • Η νέα μονάδα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εγκατάστασης συστημάτων οδήγησης ρυθμιζόμενης ταχύτητας κινητήρων, της χρήσης φυσικού αερίου ως καυσίμου και της εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.
 • Μειωμένη κατανάλωση νερού και ελαχιστοποίηση υγρών αποβλήτων λόγω χρήσης αντιδραστήρα υπό πίεση και κλειστού κυκλώματος νερού ψύξης.
 • Εξάλειψη εκπομπών, οσμών και αερομεταφερόμενης κόνεως με συνδυασμένη χρήση κλειστών δοχείων, συστήματος συγκράτησης σωματιδίων και συστήματος διαχείρισης αερίων εκπομπών.
 • Ο έλεγχος και η ρύθμιση της διεργασίας γίνονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες (ειδικό λογισμικό).
 • Διασφάλιση ποιότητας μέσω της διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων στις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα στο άρτια εξοπλισμένο και πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο της εταιρείας.
 • Στην φάση της κατασκευής δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση του εργοταξίου με την εγκαθίδρυση διαδικασιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων ώστε να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Καθώς η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν τομείς στους οποίους η LPC δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και επενδύει για την εξέλιξη της, η βιομηχανική μονάδα υποστηρίζεται από πιλοτικό σύστημα για την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων που διακρίνονται για την ποιότητά τους.

LPC
Πηγή Εικόνας: PLPC
Η εταιρεία γενικά

Η LPC A.E είναι μέλος του Ομίλου Motor Oil, ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή βασικών λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων καθώς και στην εμπορία παραφινών και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Στις εγκαταστάσεις της LPC στον Ασπρόπυργο Αττικής, λειτουργούν τρία διακριτά εργοστάσια:

 • Το διυλιστήριο της LPC, το οποίο λειτουργεί από το 1981 στον Ασπρόπυργο Αττικής, με σημερινή δυναμικότητα επεξεργασίας 43.000 τόνων/έτος αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Ο συνδυασμός των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών διασφαλίζει την μεγιστοποίηση αξιοποίησης και την βέλτιστη ποιότητα προϊόντων (ατμοσφαιρική και υπό κενό απόσταξη, εκχύλιση, καταλυτική υδρογόνωση, παραγωγή υδρογόνου, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύγχρονο σύστημα βιομηχανικού αυτοματισμού κλπ). Το διυλιστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Οδηγία 2010/75/ΕΕ).
 • Μονάδα Ανάμειξης και Συσκευασίας λιπαντικών προϊόντων, ετήσιας δυναμικότητας 65.000 τόνων. Στις πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας παράγεται όλο το εύρος λιπαντικών.
 • Νέα μονάδα παραγωγής γράσων, ετήσιας δυναμικότητας 3.000 τόνων.

Η LPC, έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά πάνω από 200 τύπους διαφορετικών λιπαντικών για την ναυτιλία, την αυτοκίνηση, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από τους διεθνείς οργανισμούς και καλύπτουν όλες τις χρήσεις. Τα προϊόντα της LPC είναι καταχωρισμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ 1907/2006).

Ο πενταπλός συνδυασμός των πιστοποιήσεων που έχει επιτύχει η LPC A.E απαντάται σε ελάχιστες Ευρωπαϊκές εταιρείες:

 • ISO 9001: 2015για την παραγωγή και διακίνηση λιπαντικών, από το 1993, από το διεθνή φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL.
 • EMAS: EL000051το κορυφαίο Κοινοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • ISO 14001:2015για την παραγωγή λιπαντικών.
 • ISO 50001:2011– Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.
 • OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια.

Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα και αναπτύσσοντας συνέργειες και συνεργασίες με εγνωσμένης αξίας εταιρίες, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.