Ένα νέο Tαμείο επενδύσεων, το «BlueInvest» για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, μετοχικού κεφαλαίου 75 εκατομμυρίων ευρώ εγκαινιάστηκε την Τρίτη και αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η γαλάζια οικονομία αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη θαλάσσια οικονομία. Πολλές από τις εταιρείες και επιχειρήσεις είναι σε αρχικό στάδιο, και συχνά προκύπτουν από προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Οι συγκεκριμένες εταιρείες αναπτύσσουν λύσεις για ΑΠΕ, προϊόντα βιώσιμης αλιείας, γαλάζια βιοτεχνολογία.

«Οι ωκεανοί είναι οι πρώτοι που θα πληγούν από την κλιματική αλλαγή, αλλά μπορούν και να προσφέρουν πολλές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης σε κάθε τομέα της θαλάσσιας δραστηριότητας, από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, έως την υπεράκτια αιολική, κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια, τη γαλάζια βιοτεχνολογία και πολλά άλλα πεδία καινοτομίας, δήλωσε ο Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών & Αλιείας.

«Το νέο επενδυτικό ταμείο είναι ένα εργαλείο το οποίο συμβάλλει, αφενός, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και εξασφαλίζει, αφετέρου, την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜμΕ που αναπτύσσουν καινοτόμα, βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Εμα Ναβάρο αρμόδια για τη γαλάζια οικονομία δήλωσε ότι «αναπτύσσουμε καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις για να στηρίξουμε τη γαλάζια οικονομία. Λύσεις που μας επιτρέπουν να παρέχουμε χρηματοδότηση για την προστασία των ωκεανών και να μετατρέψουμε τις θάλασσες σε βιώσιμο οικονομικό πόρο. Το ταμείο BlueInvest θα συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και στην εκκίνηση κρίσιμων έργων.»

«Οι επενδύσεις στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας που υπογράψαμε σήμερα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι πόροι στην ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του τομέα», τόνισε και ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδυσεων Αλέν Γκοντάρ.

Το ΕΤΕ αποτελεί μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Κεντρική αποστολή του είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.

Το νέο πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (γνωστό ως Σχέδιο Γιούνκερ), τον χρηματοδοτικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.