Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Ταχύτητες στην ελληνική κατασκευαστική αγορά ανεβάζει η ΤΕΚΑΛ, που, χθες, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου επέκτασης του επιβατικού λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 103 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) έναντι προϋπολογισμού 136,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το νέο προβλήτα κρουαζιέρας που είναι μία από τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της COSCO SHIPPING για τον ΟΛΠ. Η εταιρεία, με πρόεδρο τον Παναγιώτη Ψαλτάκο, εδραιώνει, με τον τρόπο αυτό, την παρουσία της στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καθώς έχει αναλάβει και την κατασκευή των προβλητών II και III και του προβλήτα πετρελαιοειδών.

Έργα και μεγέθη

Το 2018, ο κύκλος εργασιών της ΤΕΚΑΛ ανήλθε σε 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 31,8 εκατ. ευρώ στο 2017. Τα προ φόρων αποτελέσματα ανήλθαν σε 927,3 χιλ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το 2017. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 536,5 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 2,2 εκατ. ευρώ στο 2017, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 33,6 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις στα 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ και 14,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το 2017.

Η εταιρεία δεν αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις το ύψος του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων της, το οποίο όμως, είναι διαφοροποιημένο, περιλαμβάνοντας εκτός από έργα λιμένων, υποδομής, ενεργειακά, αλλά και κτηριακά projects. Ειδικότερα, τα βασικότερα ενεργειακά έργα περιλαμβάνουν:

– αιολικό πάρκο στην περιοχή πέντε Πύργοι Κατερίνης

– φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100KW στην Λακωνία

– φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500KW στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας και

– φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 760KW στην Λ. Νάτο 120 στον Ασπρόπυργο

Επίσης, η εταιρεία ανέλαβε το 2015 την αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήμα Πάνορμος – Εξάντης του βορείου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ρέθυμνο και την περιφερειακή οδό Κατερίνης. Στα κτηριακά έργα της ΤΕΚΑΛ ανήκουν αριθμός πολυκατοικιών και κτηρίων γραφείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ παραμένει προσανατολισμένη στην εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών όχι μόνο στο ελληνικό real estate, αλλά και σε αυτό στα Βαλκάνια και τον αραβικό κόσμο.

Η ΤΕΚΑΛ ιδρύθηκε το 1990 και διαθέτει αριθμό θυγατρικών εταιρειών. Σε αυτές ανήκουν η TEKSIRT με αντικείμενο το σχεδιασμό και την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, η ΤΕΚΑΛ Αιολική (Αιολικά πάρκα), η Κολιός Ενεργειακή και η ΝΔΠ Ενεργειακή, που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη φωτοβολταικών πάρκων.