Κτίριο υπό κατασκευή
Κτίριο υπό κατασκευή
Κτίριο υπό κατασκευή
Κτίριο υπό κατασκευή
Πηγή Εικόνας: Κτίριο υπό κατασκευή - Juhasz Imre στο pexels

Βελτίωση των μεγεθών εμφανίζουν τα αποτελέσματα, που ανακοίνωσαν, για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άβαξ και Intrakat.

Οι τέσσερις εισηγμένοι στο ΧΑΑ όμιλοι πέτυχαν να βελτιώσουν την λειτουργική κερδοφορία, αλλά κοινός παρονομαστής είναι η απουσία νέου κατασκευαστικού αντικειμένου. Στα λιγοστά έργα που προχωρούν ανήκει η γραμμή 4 του μετρό, έργο 1,45 δισ. ευρώ, του οποίου ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά παραμένει αμφίβολο εάν θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Γιατί η γραμμή 4 του μετρό μπορεί να…καθυστερήσει επ’αόριστον

Τι δείχνει όμως, η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου των μεγαλύτερων τεχνικών ομίλων της χώρας;

Ελλάκτωρ

Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 31 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, όπως και κέρδη προ φόρων 29,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 11,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 112,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 82,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 36,2%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 15,9% έναντι 8,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ελέω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας και καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαγωνισμών, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 705,1 εκατ. έναντι 922,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η Ελλάκτωρ διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1,068 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες προς υπογραφή συμβάσεις είναι ύψους 1,042 δισ. ευρώ. Από αυτές το 53% είναι εκτός Ελλάδας, ενώ συνολικά τα έργα εκτός Ελλάδας αντιστοιχούν στο 54% των εσόδων της κατασκευής.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Συμβάσεις νέων έργων αξίας 661 εκατ. ευρώ υπέγραψε το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε μία περίοδο κατά την οποία οι συμβασιοποιήσεις είναι απειροελάχιστες. Στα μεγαλύτερα έργα που υπεγράφησαν το πρώτο εξάμηνο ανήκουν το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με την GMR Airports. Αυτή τη στιγμή, έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες, με το βασικό όγκο των εργασιών να εκτιμάται ότι θα αρχίσει να υλοποιείται το 2020, γεγονός που σημαίνει ότι η επίδραση του έργου στα μεγέθη από κατασκευαστική δραστηριότητα θα φανεί στη χρήση της επόμενης χρονιάς, όπως εκτιμούν οι αναλυτές.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι σύμβαση παραχώρησης 25ετούς διάρκειας, έχει διάρκεια κατασκευής πέντε χρόνια, ενώ ως επένδυση είναι συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Ό όμιλος διαθέτει ανεκτέλεστο συνολικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, με ποσό 500 εκατ. ευρώ να αντιστοιχεί σε έργα εκτός Ελλάδας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφάνισε καθαρά κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ από 7,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, ενώ πέτυχε αύξηση κατά 63,1% και των κερδών προ φόρων (EBT), στα 52,2 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Άβαξ

Η Άβαξ παρουσίασε, το πρώτο εξάμηνο του 2019, κέρδη μετά από φόρους ύψους 8,8 εκατ. ευρώ από 119,9 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 5,4% και ανήλθε σε 315,1 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 298,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω ενίσχυσης των εσόδων από τις διεθνείς αγορές η οποία αντιστάθμισε την μειωμένη δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά. Όπως ακόμη αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του κατασκευαστικού ομίλου, οι εξαγορασθείσες εταιρείες στο εξωτερικό εισέφεραν αθροιστικά έσοδα 17 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019 λόγω της μικρής χρονικής περιόδου ενοποίησης των αποτελεσμάτων τους στον όμιλο Άβαξ.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα (τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων) στο α’ εξάμηνο του 2019 έφτασε τα 28,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Τα προ φόρων κέρδη, σε επίπεδο ομίλου, ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019 έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2018, με το σχετικό περιθώριο κέρδους προ φόρων να σημειώνει άνοδο από 1,6% στο α’ εξάμηνο του 2018 σε 4,8% στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Άβαξ, ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ (έναντι 1δισ. στο τέλος του 2018).

Intrakat

Η κατασκευαστική πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών, με την ποσοστιαία άνοδο να είναι διψήφια στις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι, στο πρώτο εξάμηνο παρουσίασε πωλήσεις 124,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (+55,2%), ενώ τα κέρδη Ebitda διαμορφώθηκαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ (+36,1%). Ακόμη, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ από 1,85 εκατ. ευρώ, με τα αποτελέσματα μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 1,27 εκατ.ευρώ από 1,14 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η Intrakat εμφανίζει ανεκτέλεστο 394 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προς υπογραφή έργα 143 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στην οικονομική έκθεσή της, ο κατασκευαστικός κλάδος αναμένει την επιτάχυνση στην υλοποίηση ήδη σχεδιασμένων – προγραμματισμένων έργων υποδομής και τη σταδιακή ενίσχυση του σκέλους των υποδομών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να μπορεί να αυξήσει την παραγωγή και αποδοτικότητά του στα επίπεδα που συνέβαλε στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας πριν από την κρίση.