Φώτο Αρχείου - Άποψη του κτηρίου του υπουργείου Πολιτισμού , Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτο Αρχείου - Άποψη του κτηρίου του υπουργείου Πολιτισμού , Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ Παντελής Σαίτας

Σημαντική, αλλά «πύρρειο» νίκη πέτυχε η Lamda Development, το ΤΑΙΠΕΔ και η κυβέρνηση κατά την σημερινή συνεδρίαση του ΚΑΣ.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης έγινε γνωστό ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση θεραπείας των ΤΑΙΠΕΔ και Ελληνικό ΑΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/176797/123922/3539/1338/16-5-2019) σχετικά με την “Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά”, Περιφέρειας Αττικής”, με τα μέλη του ΚΑΣ να τάσσονται ομόφωνα υπέρ της εισήγησης των αρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ.

Η παρατήρηση της ομοφωνίας αλλά και της θετικής σχετικής εισήγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου είναι το κλειδί, τονίζουν πηγές στο economix, ώστε να αντιληφθούμε τη σημασία της σημερινής συνεδρίασης σε περίπτωση τυχόν προσφυγών αλλά και για να καταλάβουμε πώς φθάσαμε στη σημερινή απόφαση. Σηεμιώνεται ότι μπορεί η σύνθεση του ΚΑΣ να άλλαξε πριν λίγες ημέρες, όμως πολλά από τα μέλη του είναι ίδια με την προηγούμενη σύνθεση που είχε κρίνει θετικά την ΚΥΑ στην μορφή που εκδόθηκε και τώρα ζητούνταν η αλλαγή της.

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες ζήτησαν την αλλαγή δυο όρων της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης (που ακολούθησε τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ της 23ης Απριλίου 2019), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρώτος αφορούσε τον ταφικό περίβολο του Ελληνικού, του οποίου έχει εγκριθεί η μεταφορά και επανατοποθέτησή του στο σημείο εύρεσής του, με την προστασία και ανάδειξή του να εξασφαλίζεται από την πρόβλεψη ικανού αδόμητου χώρου γύρω από αυτόν. Οι αιτούντες ζήτησαν ο χώρος αυτός να οριστεί στα 15 μ..

Ο δεύτερος όρος αναφερόταν στην κατάθεση προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ όλων των μελετών (αρχιτεκτονικών κ.α.) για την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, κυρίως εκείνες που αφορούν τα υψηλά κτίρια. Ο όρος αυτός ζητήθηκε είτε να τροποποιηθεί είτε να απαλειφθεί.

Σύμφωνα με τη σημερινή γνωμοδότηση του ΚΑΣ, που στηρίχτηκε στις σχετικές εισηγήσεις, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα έρχονται μόνο οι μελέτες που αφορούν κτίρια και εγκαταστάσεις εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.

Επιπλέον το ΚΑΣ επέβαλε σε κάθε περίπτωση να ελέγχονται οι όψεις των κτιρίων της πρώτης γραμμής στα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται στους κυρηγμένους αρχαιολογικούς χώρους, σε ζώνη πέριξ αυτών πλάτους 20 μ.

Όσον αφορά τον ταφικό περίβολο του Ελληνικού, προτάθηκαν ο αδόμητος χώρος γύρω από αυτόν να είναι 20 μ., ο δε έλεγχος των όψεων να αφορά τα κτίρια που βρίσκονται εντός της κτιριακής ενότητας τα οποία έχουν προβολή στο μνημείο.

Επίσης, συμπληρώθηκε το ταφικό μνημείο, που θα συνδεθεί με χώρο πρασίνου με τις παρακείμενες ζώνες ανάπτυξης, να βρίσκεται σε συσχετισμό με τον αρχαίο οδικό άξονα.

Επιπλέον, προτάθηκε κι έγινε αποδεκτός από τα μέλη του ΚΑΣ ένας ακόμα όρος: Για τις αρχαιότητες που τυχόν ανευρεθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου. Τόσο οι εισηγήτριες όσο και τα μέλη του ΚΑΣ τόνισαν ότι οι όροι που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση του 2019 και στο Προεδρικό Διάταγμα του 2018 παρέχουν επαρκή προστασία στις υπάρχουσες αρχαιότητες, καθώς και σε αυτές που τυχόν αποκαλυφθούν.

Η λύση που δόθηκε στα αιτήματα θεραπείας φαίνεται να «τετραγωνίζει τον κύκλο» μεταξύ των απαιτήσεων των επενδυτών και των απόψεων που επικρατούν παγίως στο ΥΠΠΟ, μακριά βέβαια από τα επιχειρήματα των αντιδρούντων στην επένδυση. Για αυτό χαρακτηρίζεται νίκη. Αλλά αν καλοεξεταστεί – θα περιμένουμε και το τελικό, καθαρογραμμένο κείμενο για να σχηματίσουμε πλήρη άποψη, καθώς τα λεγόμενα είναι μεν επίσημες αλλά παραμένουν πληροφορίες – μάλλον πρόκειται για «πύρρειο» νίκη καθώς εξαιρείται από την υποχρέωση ελέγχου από το ΥΠΠΟ των μελετών το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων της επένδυσης αλλά και πάλι παραμένει σε ορισμένα κτίρια που οι επενδυτές θα ήθελαν να αποφύγουν.

Στη συνεδρίαση, που ήταν η πρώτη με τη νέα σύνθεση με Πρόεδρο το νέο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ Γιώργο Διδασκάλου, παρέστησαν μέλη της ΠΟΕ ΥΠΠΟ, καθώς και εκπρόσωποι των ΤΑΙΠΕΔ, Ελληνικό ΑΕ και Lamda Development.

Υπενθυμίζεται, όπωψς πρώτο είχε αποκαλύψει το economix, ότι αύριο το μεσημέρι συνεδριάζει – και πάλι με την επένδυση του Ελληνικού, τη σχετική ΚΥΑ και την αντίστοιχη αίτηση θεραπείας – και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων – με σημαντική εκκρεμότητα τον χαρακτηρισμό των τριών παλιών αεροσκαφών της Ολυμπιακής ως μνημείων, αλλά όχι μόνο αυτό.