Παρουσιάστηκαν ένα χρόνο μετά στους κατοίκους στο Μάτι τα αποτελέσματα των μετρήσεων που ελήφθησαν από την περιοχή πέρσι τον Αύγουστο. Όπως διαβεβαίωσε ο καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών στο ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, δεν υπάρχει περιβαλλοντικός κίνδυνος, ωστόσο πρότεινε να γίνουν νέες δειγματοληψίες και να επιταχυνθεί η διαδικασία απομάκρυνσης αμιάντου καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε όσους έρχονται σε επαφή μαζί του.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία πάντως, η συλλογή αμιάντου έχει προχωρήσει ελάχιστα, καθώς -όπως προκύπτει- έχει απομακρυνθεί σε περίπου 200 σπίτια ενώ το έργο συνολικά εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 6μήνου.

Όπως εξηγούν κάτοικοι της περιοχής στο economix.gr, οι μετρήσεις αφορούσαν διάφορες χημικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα και έγιναν σε σύγκριση με μη καμένες περιοχές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως είπαν, η χωρική διακύμανση των επιβαρυμένων τιμών καθώς αυτές εμφανίζονται κυρίως στην περιφέρεια γύρω από τις καμένες περιοχές και όχι στο κέντρο τους.

«Αποτιμώντας τα αποτελέσματα ο καθηγητής δήλωσε ότι ο ίδιος προσωπικά δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να έρθει για διακοπές στην περιοχή μας και να κολυμπήσει με τα παιδιά του στη θάλασσα μας» σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με δείγματα από περίπου 40 διαφορετικές θέσεις σε όλη την περιοχή ενώ όπως προκύπτει προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση του αμίαντου.

Σε ότι αφορά τη συγκέντρωση του αμιάντου και τις προτεινόμενες διαδικασίες απομάκρυνσής του, ο καθηγητής είπε πως «ο αμίαντος είναι συσσωρευμένος σε ένα συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει όμως και περαιτέρω διασπορά των ρύπων στο πεδίο κι εκεί χρειάζεται μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων» και εξήγησε ότι «πιο δύσκολος είναι ο καθαρισμός εκεί που υπάρχει η διασπορά των ινών αμιάντου, καθώς θα πρέπει να βγει το κομμάτι του εδάφους που έχει την επιβάρυνση. Υπάρχει όμως η τεχνική εξειδίκευση για να γίνει ο καθαρισμός, με την αφαίρεση των πρώτων 2-3 εκατοστών του εδάφους σε περιοχές με υψηλότερο κίνδυνο».

Ειδικότερα, συγκρίνοντας τις μετρημένες τιμές σε καμένες περιοχές με τις αντίστοιχες μετρήσεις στο έδαφος μη καμένων αλλά γεωλογικά συναφών περιοχών τεκμηριώνεται επιστημονικά ότι υπάρχει επιβάρυνση στο Μάτι και σε όλη την περιοχή σε μέταλλα και οργανικές χημικές ενώσεις, με τον σημαντικότερο κίνδυνο να εντοπίζεται στην ύπαρξη αμιάντου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν ως προτεραιότητα την άμεση απομάκρυνση από την περιοχή, υλικών που περιέχουν αμίαντο.

Συγκεκριμένα στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται ότι:

  •  Διαπιστώθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις νικελίου στο έδαφος, το οποίο αποτελεί δείκτη της παρουσίας αμιάντου.

  •  Από τις αναλύσεις και συγκρίνοντας τις τιμές που μετρήθηκαν στην καμένη περιοχή με τις αντίστοιχες τιμές σε μη καμένα εδάφη, παρατηρήθηκε ελεγχόμενη αύξηση (της τάξης του 20% κατά μέσο όρο) των επιπέδων των περισσότερων μετάλλων, ενώ οι διαφορές όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των οργανικών ενώσεων κυμαίνονται στα επίπεδα του 20-50%, με εξαίρεση τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, των οποίων η μέση τιμή σχεδόν διπλασιάστηκε.

  • Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χωρική διακύμανση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την πυρκαγιά, όπου αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και οργανικών ενώσεων παρουσιάστηκαν σε περιοχές, όπως το Νταού Πεντέλης, το Λύριο Ίδρυμα, ο Αγ. Ανδρέας, καθώς και στο σημείο δειγματοληψίας επί της οδού Αγίας Ειρήνης, κάτι που καταδεικνύει την διασπορά των προϊόντων καύσης σε σημαντικές αποστάσεις από τα σημεία από τα οποία πέρασε η φωτιά.

  •  Ο κίνδυνος καρκινογένεσης στις περιοχές όπου υπάρχει επιμόλυνση από την πυρκαγιά, είναι περίπου 50% μεγαλύτερος σε σχέση με τις περιοχές που δεν υπήρξε επιμόλυνση, ενώ ο κίνδυνος νευροαναπτυξιακών διαταραχών για τα παιδιά είναι 21% μεγαλύτερος.