Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων για την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ φαίνεται να επανέρχεται τα τελευταία 24ωρα το σενάριο της πώλησης του πακέτου μετοχών του δημοσίου μέσω του Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα, τα κλιμάκια που επεξεργάζονται ενδεχόμενες λύσεις για την πώληση του 35,5% που κατέχει το ελληνικό Δήμοσιο στα ΕΛΠΕ μελετούν τα σενάρια διάθεσής του μέσω του χρηματιστηρίου. Η προοπτική αυτή αφορά είτε στην τμηματική διάθεσή του σε δύο πακέτα που θα κινούνται μεταξύ 10 – 15% και 20 – 25% ή την εξ’ ολοκλήρου πώληση του ποσοστού. Η τμηματική διάθεσή του δεν φαντάζει ιδανικό σενάριο καθώς θα οδηγούσε σε μείωση των εσόδων για το ελληνικό δημόσιο αλλά δεν έχει φύγει από το τραπέζι.

Οι διαβουλεύσεις για το θέμα συνεχίζονται πυρετωδώς ενώ το σενάριο της προκήρυξης νέου διαγωνισμού εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα της διοίκησης με τους ιθύνοντες να αναμένουν και τη σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ. Στην περίπτωση που προχωρήσει αυτό το σενάριο, η πλευρά Λάτση, όπως φημολογείται, δεν φαίνεται πρόθυμη να προβεί σε εκ νέου πώληση του ποσοστού της από κοινού με το ελληνικό δημόσιο, όπως είχε γίνει στον προηγούμενο άγονο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα το δημόσιο να προχωρά σε πώληση του μειοψηφικού ποσοστού του.

Όπως έγραφε το Economix.gr, ενδεχόμενη απομάκρυνση της Paneuropean σε προσπάθεια πώλησης των μετοχών δημιουργεί νέα σειρά προβλημάτων καθώς θα ήταν δύσκολο να υπάρξει αγοραστής για το μειοψηφικό ποσοστό του δημοσίου (35,5%) απέναντι στην πλευρά Λάτση (45,5%). Αυτό ανοίγει το πεδίο για να επιλεγεί ο δρόμος της μετοχοποίησης ή να εξευρεθεί νέος επενδυτής που θα έρθει σε σχετική συνεννόηση με τον όμιλο Λάτση.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, και χωρίς να έχει γίνει market test, ως πιθανότερο σενάριο φαντάζει το ενδιαφέρον τους για την εταιρεία να δείξουν funds που εξειδικεύονται στα ενεργειακά ή παραγωγός πετρελαίου που αναζητά διυλιστήριο. Στον διαγωνισμό που είχε προηγηθεί, οι κοινοπραξίες Glencore – Carlyle και Vitol – Sonatrach δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

Ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί για την πώληση των μετοχών και την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ είχε οδηγηθεί σε ναυάγιο. Στον πρώτο άγονο διαγωνισμό το ελληνικό δημόσιο είχε διαθέσει το 20% από το 35,48% που κατέχει και η Paneuropean είχε διαθέσει το 30,1% από το 45,47% διαμορφώνοντας από κοινού το πλειοψηφικό πακέτο του 50,1%. Η διαδικασία κρίθηκε απαγορευτική και δημιούργησε περίπλοκες καταστάσεις καθώς απαιτούσε χρόνο και χρήμα από τις δύο πλευρές.

Για τους υδρογονάνθρακες, οι ιδεολογικές αγκυλώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης να ελέγχεται το 51% από το δημόσιο είχε παίξει σημάνοντα αρνητικό ρόλο στην απόπειρα αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ. Η τότε ηγεσία είχα μεταβιβάσει τις παραχωρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ στην εταιρεία holding με την επωνυμία Exploration Holding Company.

Μάλιστα, η συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους μεταξύ Δημοσίου και Paneuropean προέβλεπε τη διατήρηση του 25% του ελέγχου για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε όλες τις περιοχές, που επρόκειτο να πάνε στην Exploration Holding Company, υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Η κυβέρνηση, όμως, αποφάσισε να αλλάξει τη συμφωνία και να κρατήσει το 51%, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να εγείρονται ερωτήματα για την προθυμία των δύο πλευρών να αλλάξουν τη συμφωνία για έλεγχο της εταιρείας holding από το ελληνικό δημόσιο.