Όψη από το επίπεδο της οδού των εγκαταστάσεων της Creta Farms στο Κρυονέρι Αττικής
Όψη από το επίπεδο της οδού των εγκαταστάσεων της Creta Farms στο Κρυονέρι Αττικής
Πηγή Εικόνας: Google Maps Street View

Με σημερινή της ανακοίνωση η Creta Farms τοποθείται σε σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών για την πορεία της εταιρείας και το σχέδιο αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνεται στο MOU που συνυπέγραψε η διοίκηση με τις πιστώτριες τράπεζες, με πρωτοβουλία του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη.

Νωρίτερα σήμερα το economix κατέγραψε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αλλά και τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Βόμβα 40 εκ ευρώ επιταγών της Creta Farms στην αγορά – Ακούγονται: βαθύ κούρεμα και απολύσεις σχεδόν 500 ατόμων

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της Creta Farms προέρχεται από παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με βάση τα δημοσιεύματα και όχι με πρωτοβουλία της ίδιας της εταιρείας.

Στην ανακοίνωση με τίτλο «σχολιασμός δημοσιευμάτων» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, αναφέρονται τα εξής:

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του του Κανονισμού (EE) 596/2014,αναφορικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού 596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016, και σε συνέχεια του από 2896/07.08.2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τις ενέργειες που έχουν
ολοκληρωθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα στη Συμφωνία «Standstill/MoU» μεταξύ της Εταιρίας, των μετόχων της Εταιρίας και Εγγυητών, καθώς και των εκπροσώπων των τεσσάρων Πιστωτριών Τραπεζών.

  • Στις 31/7/2019 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του συνόλου των σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας από την κυπριακή εταιρία NOVAPLOT στην ίδια την Εταιρία.
  • Σύμφωνα με την από 13/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η Οικονομική Διεύθυνση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, από 31/7/ 2019 έχει ανατεθεί στην εταιρία PwC όπως και τα καθήκαντα CRO/Monitoring Trustee στην εταιρία Ernst & Young.
  • Η Εταιρία έχει ήδη αναθέσει από τις 31/07/2019 στην ελεγκτική και συμβουλευτική εταρία Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή όποιος θα εισέλθει στην Εταιρία εισφέροντας νέα κεφάλαια. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019. Η εν λόγω διαδικασία είναι άκρως εμπιστευτική, ως εκ τούτου η Εταιρία δεν είναι σε θέση να προβεί σε σχόλια αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία. Εντούτοις, δεσμεύεται όπως προβεί σε ανακοινώσεις, με τρόπο έγκυρο και έγκαιρο, εφόσον σημειωθούν εξελίξεις επί του θέματος.
  • Συνέπεια της υπογραφής της Συμφωνίας MOU, οι Πιστώτριες Τράπεζες επενέφεραν τα επίπεδα factoring στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ επιδεικνύουν ανοχή στις συμβάσεις εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για εύλογο χρονικό διάστημα έως την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρία.

Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρίας με την υποστήριξη των συμβουλευτικών εταιριών Ernst & Young και PwC στοχεύει στην αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρεση στρατηγικού επενδυτή και η προστασία των συμφερόντων των μετόχων, επενδυτών, πιστωτών, εργαζομένων και συνεργατών .